Ghicitorii, zodiile şi horoscopul sunt capcane diavoleşti

Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind într-o omilie despre curiozitate, spune: „Dumnezeu a sădit în om curiozita, ca să fie folosită în scopuri bune, mai cu seamă în cele spre mântuire. Să fii curios, cum să te mântuiești, cum să-l biruii pe diavol, cum să împlinești sfintele porunci, cum să-L iubești mai mult pe Creatorul său”. Iar în continuare sfântul Ioan, neîntrecutul predicator şi povăţuitor de suflete, spune: „Omul însă se foloseşte de curiozitate în cele spre pierzare. Caută cum să înşele, cum să se răzbune, cum să devină mai fălos şi altele asemenea, care îl păgubesc sufleteşte”.

Astfel, întrucât omul, nu se lasă în voia lui Dumnezeu, ci cuprins fiind de curiozitate, a căutat mereu, să vadă şi să afle ce îl aşteaptă în viitor şi chiar în ziua de mâine. De aceea şi foarte mulţi oameni, chiar şi creştini cu părere de rău, abea aşteaptă horoscopul, să vadă ce le spune zodia. Alţii şi mai rău, aleargă la ghicitori, la aşa-zişi clarvăzători, să afle cu certitudine, dacă pot merge undeva, dacă pot începe vreo afacere, sau cine le-a furat ceva. Din neştiinţă, ca să nu zicem din slabă credinţă, foarte mulţi creştini, îşi preînchipuie că nu e mare păcat sau, chiar nu e nici un păcat, să citeşti sau să asculţi horoscopul şi să mergi la ghicitori şi clarvăzători. Sfântului Nicodim Aghioritul, spune: „Vrăjitoria înseamnă şi ghicirea, şi descântecele, şi farmecele, şi spiritismul, şi zodiile”. Chiar dacă practicăm, sau ne folosim doar de una din aceste forme, totuși, cădem sub păcatul vrăjitorie.

În această privinţă şi Dumnezeu îi spune lui Moise: „Să nu fie la tine nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta” (Deuteronom 18:10-12). În cartea profetului Ieremia găsim următoarele cuvinte: „Iată ce ne spune Dumnezeu: Iar voi să nu ascultaţi pe ghicitorii voştri, pe visătorii voştri, pe vrăjitorii voştri şi pe ghicitorii voştri în stele (astrologii), că aceştea vă prezic minciună” (Ieremia 27, 9-10).

În poveţele Sfinţilor Părinţi, găsim aceste cuvinte: „Ceea ce nu este de la Dumnezeu, este de la diavol”. Iar părintele Cleopa Ilie spunea: „Dacă ne folosim de un lucru diavolesc, intră în noi duhul diavolului şi, apoi vezi unul o i-a razna, altu face o prostie, celălalt face alte rele şi tot aşa”. Iar horoscopul şi mai cu seamă şărlătăniile aşa-zişilor clarvăzători şi minciunile ghicitorilor, nu sunt altceva decât lucrări diavoleşti, de care nu trebuie să ne folosim şi le acceptăm în viaţa noastră.

Atât pe diferite postări video, pe internet, cât şi la unele emisiuni televizate, sunt prezentate diferite fenomente „interesante şi uimitoare” ale diferitor clarvăzători şi ghicitori. Tot ce ei prezintă în acele emisiuni şi postări video, nu sunt altceva decât excrocherii şi minciuni prin care atrag ca într-o capcană pe foarte mulţi oameni. Iar cei care cred ceea ce văd acolo şi le acceptă ca ceva bun şi real, acceptă într-un fel, chiar dacă inconştient, puterea diavolului, aşa cum a zis părintele Cleopa.

Astfel, se ajunge cu părere de rău, când oamenii se simt bulversaţi, se simt speriaţi şi mai rău decât atât, unii chiar se luptă cu gândurile de sinucidere. În această privinţă avem multe cazuri, doar că nu dorim să dăm nume, date şi locuri unde s-au petrecut asemenea momente şi unde se mai întâmplă cu părere de rău. Dacă nu ne-am fi întâlnit, în mod real şi direct cu asemenea cazuri, când oamenii au avut de suferit din marea încredere în minciunele horoscoapelor, în şărlătănia clarvăzătorilor şi excrocheria ghicitorilor, nu am mai fi scris acest articol, care are menirea de a preveni, şi mai ales de-a arăta, prin cuvintele Scripturii şi a Sfinţilor Părinţi,  pericolul  cel prezintă aceste forme ale vrăjitorie.

Din învăţătura Sfinţilor Părinţi înţelegem că, noi suntem chemaţi să-L imităm şi să-L ascultăm pe Hristos. Iar unii oameni, înşelaţi fiind de cel rău, ascultă mai mult de ce le spune un oarecare clarvăzător, sau ce le spune zodia. Se întâmplă, de exemplu, să trecem cu vederea cuvintele lui Hristos: „iubeşte pe aproapele tău”, dar ascultăm ce spune zodia, la horoscopul zilei: „astăzi veţi avea o zi grea, evitaţi conflictele cu cei apropiaţi”. Şi dacă spune vreun clarvăzător sau ghicitor că, vom avea o viaţă reuşită, împlinind ce ne spune el, ascultăm şi împlinim. Însă, dacă ne spune Hristos că, „împlinind poruncele Lui” vom avea, nu doar bunătăţi pământeşti, ci şi cereşti, asta nu prea ne interesează.

Avem buna nădejde că, luminaţi fiind de Dumnezeu, şi înţelepţiţi de învăţătura Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi, ne vom feri de aceste capcane diavoleşti, căci aşa spune părintele Cleopa Ilie: „Zodiile, horoscopul şi amăgirile ghicitorilor şi a clarvăzătorilor, sunt capcane diavoleşti, în care se prind de bună voie, mulţi din creştinii slabi la suflet şi cu puţină credinţă în Dumnezeu”.

Prot. Ștefan RÎMBU