Fără Dumnezeu ne pierdem, și ca neam, și ca familie, și ca oameni

De când omul a încetat să mai facă voia lui Dumnezeu și face propria sa voie, societatea noastră ne-a transformat într-un Babel contem­poran. Lumea trăiește confuză și departe de voia lui Hristos. De aceea Domnul și-a retras mila Sa de la noi.

Am uitat că a trebuit să ne uităm la un singur lucru: Mai întâi la Împărăția Cerurilor, conform cuvintelor lui Hristos, care ne-a zis: „Căutați mai întâi Împărăția Cerurilor și toate celelalte vi se vor adăuga vouă”. Asta vrea Dumnezeu.

Dar fiindcă facem exact opusul, de aceea diavolul ne-a luat și ne-a ridicat de aici. Trebuie să știm că atunci când Dumnezeu îl vede pe om că devine indiferent și nu mai înțelege, atunci Acesta își retrage Harul, își ia Harul de la familia care a uitat să trăiască în conformitate cu voia Sa. Atunci această familie începe să meargă pe drumul diavolului. Numai atunci când această familie își dă seama imediat ce i se în­tâmplă și înțelege ca diavolul și-a dobândit putere asupra ei și o distruge, fiindcă s-a îndepărtat de Dum­nezeu și de voia Sa, numai atunci aceasta ar putea să se mântuiască, dacă se întoarce imediat alături de Dumnezeu.

Să nu credeți că este greu ca diavolul să ia cu el o întreagă familie sau un întreg neam! Ați uitat cum diavolul l-a luat cu el chiar pe Hristos, l-a luat din pustiu și l-a dus pe Muntele unde a postit patruzeci de zile! După aceea diavolul, l-a luat iarăși pe Hristos și l-a dus pe Templul lui Solomon. Dacă i s-a dat putere să facă aceste lucruri lui Hristos, credeți că diavolul nu poate să vă înșface și pe voi? Dați-i liber­tate, dați-i dreptul și o să vedeți ce o să vă facă. Și cum îi dăm dreptul? Atunci când refuzăm voia lui Dumnezeu.

Arhim. Nectarie Mulațiotis