Facerea de bine şi rugăciunea merg împreună

Mereu să iubim, nu doar pe cei ce ne iubesc, ci şi pe cei care ne urăsc. Să îi iertăm şi să îi iubim pe aceştia, chiar şi dacă ne-au făcut cel mai mare rău; atunci vom fi cu adevărat fii ai lui Dumnezeu. Atunci ni se vor ierta şi păcatele noastre…
Să nu vă mişte nici bogăţia, nici slava oamenilor, ci întotdeauna să umblaţi întru dreptate. Pâinea pe care o mâncaţi să fie câştigată cu sudoare cinstită, nu prin înşelăciune. Trăiţi în cinste şi smerenie. Bateţi la uşile săracilor, ale bolnavilor, ale orfanilor. Alegeţi mai curând casele celor care suferă, nu pe ale celor care se bucură. Dacă veţi face fapte bune, mare plată veţi primi de la Dumnezeu.
Păcatul a înaintat foarte mult. Lumea se bălăceşte în mlaştina lui şi nu îşi dă seama. Niciodată să nu pizmuiţi bogăţia. Îngrijiţi-vă să iubiţi totdeauna pe săraci, pe bătrâni, pe orfani, pe bolnavi. Câştigaţi-vă pâinea cu sudoarea cinstită a frunţii. Nu uitaţi să daţi milostenie. Dacă vă rugaţi fără să faceţi milostenie, rugăciunea este moartă, căci facerea de bine şi rugăciunea merg împreună.
Creştinul care iubeşte pe toţi oamenii primeşte mare răsplată, îndeosebi dacă îi iartă pe cei care îi fac rău.

Sfântul Gheorghe Karslidis
Viața și cuvinte de învățătură ale Bătrânilor contemporani din Grecia
Editura Sophia, București, 2016