Despre pocăință

Pocăința este chemarea înapoi a botezului.
Pocăința este cumpărătoare a smereniei.
Pocăința este necontenita deznădăjduire de vre-o mângâiere trupească.
Pocăința este fiică a nădejdei și lepădare de deznădejde.
Pocăința este împăcarea cu Dumnezeu prin lucrarea bunătăților celor potrivnice greșelilor.
Pocăința este curățirea conștiinței.
Pocăința este răbdarea de bunăvoie a tuturor celor necăjicioase.
Cel ce se pocăiește este ziditor al muncilor sale.
Lucrările pocăinței întru aceste trei fapte bune se înțetesc: când ne curățim gândurile, când neîncetat ne rugăm și când prin necazurile cele ce ne vin asupra noastră le suferim.