Deprindeți-vă să vedeți în necazuri mila Domnului și întâmpinați-le cu liniște

Ne este de folos faptul că întâmpinăm greutăți și împotriviri.  Pentru că acestea întorc pe om către inima lui, făcându-l să cunoască că, patria sa nu este aici pe pământ, iar nădejdea să nu și-o pună în vreun lucru din lume.

Ne este de folos să dăm uneori peste lucruri ce ne stau împotrivă, să vedem că oamenii gândesc și vorbesc rău despre noi, chiar dacă noi facem bine și avem conștiința curată. Pentru că acestea ne păstreaza smerenia și ne scutește de fumul slavei deșarte. Când oamenii ne disprețuiesc în lume, când se dărâmă toată strădania noastră, atunci mai mult decât orice, suntem chemați a căuta pe Dumnezeu, ca unul ce cunoaște inimile, martor la nevinovăția noastră.

Toate sunt de la Dumnezeu și cele plăcute și cele neplăcute. Să primiți cu bucurie orice neplăcere și să mulțumiți pentru toate, spunând din inima: „Slavă Ție Doamne!

Deprindeți-vă să vedeți în necazuri mila Domnului și întâmpinați-le cu liniște, lăsându-vâ în voia lui Dumnezeu. Căci și cele neplăcute sunt trimise spre binele nostru: pentru curățire, pentru smerenie, pentru întărirea firii celei bune și a nădejdii în Dumnezeu. Să vă dea Domnul să porniți atât cu mintea, cât și cu inima, pe calea voii Lui și din ea să scoateți toată mângâierea. În necazuri, binele este ascuns sub durerea inimii, de aceea el nu se simte, nici nu se vede. Numai orbirea noastră, care nu vede nimic și iubirea de sine, care este prea exigentă, sunt cauzele care ne rănesc inima în necazuri și împrejurări nefavorabile.

Deschideți ochiul minții și vedeți cununa care va coborî din cer pe capul vostru, dacă veți rămâne netulburați și liniștiți. Cei ce suferă și îndură traiul lor cel amar cu supunere față de Dumnezeu, se aseamănă cu mucenicii.

Fiecare dintre noi, în necazuri poate să-și dea seama de ceea ce este el în adevăr. Omul căruia totul îi merge bine este expus la o mare primejdie; el trebuie să se aștepte la necazuri puternice. Și aceste necazuri vor fi cu atât mai puternice, cu cât vor fi întâmpinate după bucurii mari.

Sfânta Biserica se roaga pentru izbăvirea de necazuri, deoarece a învățat acest lucru din Psaltire, care este plină de strigări privind izbăvirea de necazuri. Rugați-vă și voi pentru izbăvirea de necazuri, împlinind această voie a lui Dumnezeu, căci Scriptura spune: „prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu” (Fapte 14, 22).

Sfântul Ierarh Teofan Zăvorîtul

Sfaturi înțelepte