DE CARE LUCRURI SE TEME DIAVOLUL

Odată, pe cînd fericitul Ioan Bostrinul se afla cu treburi în Antiohia Siriei, au fost duse la el 4 femei demonizate, care spuneau multe, fiind înrîurite de diavoli.

    Ioan, ascultîndu-le, le-a întrebat despre diferite lucruri, cum ar fi căderea demonilor din rai, despre fructul pe care l-a mîncat Adam, despre şarpe şi altele, pe care nu le vom spune aici, din pricina slăbiciunii multora. Însă, pe două dintre acestea, care sunt spre zidirea sufletului, le vom povesti în continuare.

    – Vă e frică de rugăciunea împărătească „Tatăl nostru”, de Psalmul 90 „Cel ce locuieşte întru ajutorul  Celui-Preaînalt” şi de „Cu noi este Dumnezeu” al proorocului Isaia?

    – Da, au răspuns femeile demonizate, pentru că rugăciunile acestea sunt de folos.

    – Dar de „Să învie Dumnezeu şi să se risipească  vrăjmaşii…”(rugăciunea Sfintei Cruci)?

    – Încetează, nu mai spune cuvintele astea, au strigat demonii. În toată Scriptura nu este vreun alt cuvînt care să ne zădărnicească puterile precum acesta!

    – De care lucruri ale creştinilor vă temeţi?

    – Aveţi, într-adevăr, trei lucruri mari: unul ce-l purtaţi la gît, cu unul vă scăldaţi în biserică, şi altul cel pe care îl mîncaţi la Liturghie.

    Se refereau la Sfînta Cruce, la Sfîntul Botez şi la  Sfînta Împărtăşanie.

    – Din acestea trei, de care vă temeţi mai mult?

    – Dacă păziţi bine lucrul cu care vă împărtăşiţi, nimeni dintre noi nu va putea face rău vreunui creştin.

    Cuviosul Ioan L-a slăvit pe Dumnezeu pentru cele  auzite şi a întrebat iarăşi:

    – Ce religie iubiţi  mai mult dintre cele care există pe lume?

    – Le iubim pe cele care n-au nici unul  din cele  trei lucruri pe care le-am spus şi care nu-L mărturisesc ca Dumnezeu sau Fiu al lui Dumnezeu, pe Fiul Mariei.

Demonii şi lucrările lor, pag. 412-413

 Ed. Egumeniţa, 2007