Dacă nu oprim traiul păcătos, prăbuşirea va veni grăbit spre noi

Secularizarea vine ca o furtună furioasă asupra bisericii şi a creştinilor. În această epocă comodă şi confortabilă în care trăim. Ne-am agăţat ca stridiile de bunurile pământeşti. Iubim mai mult puterea şi desfătarea lumească, decât puterea binecuvântării cereşti. Ilegalitatea a devenit regulă în vremea noastră. Iar prin aceasta putem spune că, dacă nu ne oprim din acest trai păcătos, prăbuşirea va veni grăbit spre noi.
Dacă nu ne vom îndrepta de bună voie, ne vor îndrepta greutăţile şi prigoanele. Şi, totuşi, Sfântul Grigorie Teologul scrie: „Decât să ne prigonească patimile, mai bine să ne prigonească oamenii”. Şi cine poate spune că nu este stăpânit de patimi? Trufia, mândria, lăcomia, minciuna, desfrâul şi trândăvia, sunt doar câteva din patimile care stăpânesc azi omenirea şi o robeşte cu desăvârşire.

Arhimandrit Arsenie Kotsopoulos
Lucrări minunate ale harului – eroi contemporani ai duhului
Editura Egumeniţa, Galaţi, 2013