Dacă noi vom gândi numai omeneşte, nu ne vom putea ridica la nivelul de fii ai lui Dumnezeu

Omul întotdeauna a fost pus în încurcătură în faţa taine a lui Dumnezeu: cum adică să fii Dumnezeu şi Om? Cum să încapă Dumnezeirea într-un om? Tainele lui Dumnezeu nu sunt ceva ce se ascund de mintea noastră, de înţelegerea noastră. O taină nu este ceva ascuns, imposibil de înţeles. O taină se numeşte aşa pentru că este prea adâncă pentru că vine de la Dumnezeu și Dumnezeu este necuprins, însă Dumnezeu nu Se ascunde de noi, ci Dumnezeu ne invită să pătrundem aceste taine, să ne străduim să le desluşim mereu și mereu, să ne adâncim încontinuu întru El, în înţelegerea, în simțirea şi în iubirea Lui. 

Foarte multe probleme, aş îndrăzni să spun că toate problemele, de aici vin: din neputinţa noastră de a-L vedea pe Dumnezeu aşa cum este, pe Hristos aşa cum este şi cum va rămâne în veci: şi Dumnezeu şi Om în acelaşi timp. Noi Îl vedem ori ca Dumnezeu, ori ca om.

Sinodul I Ecumenic aceasta a stabilit cu precădere: faptul că în Hristos sunt două firi: firea dumnezeiască şi firea omenească. Dacă noi nu înţelegem că Hristos este şi Dumnezeu şi-L vedem Om, vom cădea în greşeala catolicilor şi a protestanţilor, care nu s-au putut ridica deasupra minţii omeneşti. Dacă noi vom gândi numai omeneşte, nu ne vom putea ridica la nivelul de fii ai lui Dumnezeu şi nu vom putea să scăpăm de patimi şi de această legătură, această dependenţă de ceea ce ne înconjoară, de materie. Vom rămâne robi patimilor, cu nimic mai presus decât păgânii.

Dacă, în acelaşi timp, Îl vom vedea pe Hristos numai Om, nu vom putea scăpa de deznădejdea păcatelor noastre. Pentru că noi, oameni fiind şi supuşi greşelii, nu vom putea înţelege că păcatele acestea pot fi iertate datorită nu meritului, ci a iubirii lui Dumnezeu. Iarăşi, dacă nu vom înţelege lucrurile acestea, nu putem să-L înţelegem nici pe Dumnezeu. Dacă, însă, înțelegem că El S-a făcut şi Om datorită iubirii Tatălui, Care L-a trimis pe El, Fratele nostru mai mare să ne aducă înapoi, în casa părintească, atunci înţelegem că toată lucrarea Lui nu este şi nu va fi decât pentru întărirea acestei iubiri.

Părintele Hrisostom de la Putna