Dacă cineva nu se ostenește, nici nu primeşte răsplată de la Dumnezeu

Se spunea despre avva Isaia, că a luat odată o vargă şi a mers în arie, zicându-i treierătorului:
– Dă-mi grâu.
– Şi tu ai secerat, avvo?
– Ba nu.
– Cum vrei să iei, dacă n-ai secerat?
– Deci, dacă nu seceră cineva, nu primeşte răsplată?
– Nu.
Şi a plecat. Fraţii, văzând ce făcuse, i-au pus metanie, rugându-l să le spună cu ce rost făcuse aşa. El le răspunse: ca pildă am făcut-o, că cineva dacă nu lucrează, nici nu primeşte răsplată de la Dumnezeu.

Patericul Egiptean

Slova „I”