Cum putem înțelege cuvintele Scripturii și ale Sfinților Părinți

Doar cei ce sunt înrudiţi duhovniceşte cu Sfinţii Părinţi pot înţelege deplin predaniile și învățăturile lor. Astfel înţelepţii acestei lumi, fără de experienţă și trăire duhovnicească, nu pot interpreta cuvintele sfinţilor. Cuvintele sfinţilor sunt ca un fagure de plin cu miere. Oamenii care au înţelepciunea lumii înţeleg doar înve­lişul dinafară al cuvintelor, înțeleg doar fagurele, şi nu pot înţelege în profunzime cuvintele sfinților şi, desigur, că nu ajung nici ei să mănînce mierea și nu pot să-i hrănească nici pe alții cu mierea duhovnicească. Nu toţi oamenii pot să înţeleagă Sfintele Scripturi la fel. Sfîntul Grigore Palama spune: ,,Aşa precum soarele îşi trimite în mod egal razele sale peste toţi oamenii, dar numai cei cu ochii deschişi îl pot vedea şi doar cei cu o bună vedere se bucură de zorii dimineţii, la fel se petrec lu­crurile şi în problemele duhovniceşti. Dumnezeu îşi trimite Harul Său tuturor, dar numai cei ce îl recepţionează plin de sensibilitate duhovnicească, se pot bucura de el. Aceştia sunt Sfinţii, care şi-au curăţat ochiul minţii şi au căpătat mintea lui Hristos.”

Când hrana oferită de mamă pruncilor ei este tare, pentru a o putea face bună de mâncat pentru copiii ei, ea o mestecă mai întâi în gură înainte de a o oferi copilaşilor ei. Aceeaşi lucrare o fac şi Sfinţii Părinţi. Dar gurile ereticilor sunt pline de otravă şi atunci când otrava este amestecată cu cuvintele vieţii, acestea devin mortale şi pentru cei ce le ascultă în mod imprudent, de aceea și cuvintele ereticilor aduc moartea veşnică sufletului. Iar interpreta și tîlcuirea Scripturii de către cei care sunt înafara Bisericii, și nu trăiesc în duhul Sfinților Părinți, este un lucru imposibil de realizat, de neînţeles şi dău­nător.

Mitropolitul Hierotheos de Nafpaktos

Sfântul Grigorie Palama Aghioritul, pag. 319-320

Editura Bunavestire, Bacău, 2000