Creştinul ortodox trebuie să fie o candelă a credinţei

Prin Taina Botezului devenim creştini. Din acel moment suntem membrii Bisericii lui Hristos. În această calitate noi trebuie să învăţăm şi să trăim credinţa ortodoxă. Adică să credem toate adevărurile creştine aşa cum le propovăduieşte Biserica Ortodoxă, păstrându-le în toată curăţia lor şi întocmindu-ne viaţa după ele. În acelaşi timp să mărturisim credinţa şi să ne dăm silinţa pentru păstrarea, întărirea şi răspândirea credinţei creştine ortodoxe, apărând-o, cu tot curajul, de răstălmăcirile eretice, amintindu-ne de spusele Mântuitorului: „De cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, de acesta şi Fiul omului se va ruşina când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri” (Luca 9, 26).

Creştinul este dator prin credinţa sa să împlinească poruncile Bisericii cu privire la: participarea la sfintele slujbe, ţinerea posturilor rânduite în cursul anului bisericesc, mărturisirea păcatelor, primirea Sfintei Împărtăşanii etc. După cum ne învaţă Biserica, noi, creştinii, trebuie să avem grijă de aproapele nostru. În acest sens este important să-i ajutăm pe cei aflaţi în suferinţă şi nevoi.

În viaţa sa cotidiană creştinul trebuie să fie smerit, răbdător, ascultător, iubitor, milostiv, blând şi drept. El ştie că cea dintâi datorie a sa este grija de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvântul Mântuitorului, care zice: „Ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată şi-şi va pierde sufletul său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?” (Marcu 8, 36-37). În calitatea sa de membru al Bisericii creştinul mărturiseşte că adevărul care duce la mântuire se găseşte în Biserica Ortodoxă, „stâlpul şi temelia adevărului” (1 Tim. 3, 15). Deoarece, după cum mărturisim, noi credem „într-una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”. Având această credinţă, creştinul trebuie să se manifeste ca următor al capului Bisericii, Care este Hristos Domnul, prin exemplul vieţii sale. Astfel creştinul ortodox trebuie să fie o candelă a credinţei prin mărturia exemplară a trăirii după Evanghelia Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Pr. Ciprian Florin-Apetre