Câteva adevăruri – expuse, nu impuse – despre 8 martie, pseodo sărbătoare cu conotații anticreștine

Fiecare început de primăvară ne aduce bucurie prin faptul că natura reînvie şi începe aș țese frumosul său veșmânt verde. Dar totodată, fiecare început de primăvară, ne pune într-o încurcătură: ca și creștini, să ținem sau nu 8 martie? E o sărbătoare sau ba? Neclaritatea aparte, întrucât Biserica (și nu numai) spune că, nu este bine să cinstim ziua de 8 martie, iar majoritatea societății susține că trebuie sărbătorită această zi şi chiar e binevenită.

Orice eveniment comemorat sau zi sărbătorită, pentru ai înţelege semnificaţia și a vedea cât este de importantă și de necesară pentru noi, trebuie să-i vedem originile, când și mai ales, cum a fost instituită. Dar tot pe atât de important este să vedem cine sunt promotorii şi ce intenţii au avut atunci când s-a iniţiat o anumită sărbătoare.

Dacă vom ţine cont de aceste criterii, vom fi surprinşi de ce aflăm, întrucât, multe lucruri ce ni se propun – sau chiar ni se impun – a fi ceva bun, au doar „ambalajul” frumos, dar nu şi conţinutul . Or, nu tot ce se prezintă atrăgător şi frumos, este bun şi important, în legătură cu ziua de 8 martie.

Nu va trebui să răsfoim mult paginile istoriei şi vom afla că, ziua de 8 martie s-a impus ca Zi Internaţională a Femeii sub influenţa socialismului american, şi la străduinţele insistente ale evreicii revoluţionare Clara Ţetkin. Căci în 1857, un grup de femei muncitoare la o fabrică de textile din New-York, au făcut o grevă, nemulţumite de anumite lucruri. Apoi au urmat şi alte greve după acest model, formându-se grupuri de femei revoluţionare, ce-și cereau drepturile. Ca în 1910, la Copenhaga (Danemarca), în cadrul Adunării Internaţionale a Socialiştilor, Clara Ţetkin să propuie instituirea unei zile internaţională a femeilor. Astfel, începând din anul următor, 1911, 8 martie a început să fie ţinută în acest sens.

Multe neadevăruri ascunde această zi şi ar fi bine să cunoaştem cu ce am fost minţiţi şi înşelaţi ani de-a rândul, începând cu anii de şcoală sau chiar de grădiniţă. Eruditul scriitor şi critic literar român, Răzvan Codrescu, spune: „E o minciună că „Ziua Femeii” este „internaţională”, întrucât ea nu este ţinută în toată lumea, ci doar în fostele state socialiste şi comuniste”. Iar diaconul Andrei Kuraev zice: „Ziua de 8 martie şi-a lăsat amprente, în special, în statele fostei URSS şi cele preponderent comuniste şi socialiste”.

E bine să ştim că ziua de 8 martie, comunismul de altădată, a folosit-o în scop propagandistic, pentru a demonstra că numai în astfel de orânduiri sociale, adică numai în comunism, femeia era apreciată la adevărata ei valoare. De fapt, ei nu apreciau toate femeile, ci doar un tip de femei, pe cele revoluţionare, „eroine”, cele care prestau de multe ori muncă de bărbat etc.

De ce a fost aleasă, totuși, anume ziua de 8 martie, ca Ziua Femeii. Unii au zis că s-a ales această dată, deoarece revoluţia muncitoarelor din New-York, din anul 1857, cât şi-a altor revoluţii, au avut loc pe această dată. Însă diaconul Andrei Kuraev spune: „Clara Ţetkin dorea cu orice preţ, să reînvie printre mai multe popoare, sărbătoarea evreiască Purim. Iar în anul 1911 – când s-a instituit să se ţină ziua femeii – sărbătoarea Purim a căzut pe 8 martie”. Astfel, sărbătorind, ca şi cum Ziua Femeii, mulţi au început să ţină sărbătoarea evreiască Purim, chiar dacă neştiind.

Cei care nu cunosc ce este cu acest Purim, pot citi cartea din Vechiul Testament, Estera, de unde vor afla când, cum şi de ce a fost instituită această sărbătoare evreiască. Însă, trebuie să ştiţi că, Purim-ul, de la înfiinţare şi până în prezent, a deviat foarte mult de la normele iniţiale, întrucât s-a ajuns ca în această zi, să se săvârşească nu doar desfrâuri şi alte destrăbălări, ci chiar se fac şi omoruri, şi nu puţine.

Odată cu căderea „cortinilor de fier”, după anii 90, atât Biserica, cât și unii laici cu dreaptă judecată (nu doar din țara noastră), au încercat să facă puțină lumină în privința zile de 8 martie și să prezinte adevărurile istorice a acestei zile. Poate din acest motiv, în ultimii ani, mai ales în grădinițe și școli, ziua de 8 martie este numită Ziua Mamelor. Dar vedem aici ceva și mai nepotrivit. Oare mama, „ființa cea mai dragă și mai scumpă de pe pământ” cum spunea și G. Vieru, trebuie să fie ovaționată, cântată și felicitată doar într-o singură zi pe an? MAMA! trebuie cinstită și iubită cel mai mult, şi-n toate zilele, după cum spune şi fericitului Augustin: „După Dumnezeu, cel mai mult îmi iubesc mama”. Dacă privim lucrurile, nu doar sub aspect teologic, ci şi psihologic, vedem că oamenii încă de mici sunt „educați” să cinstească și să iubească mamele – cel mai mult – doar într-o singură zi din an. Ceea ce e o absurditate.

Prin aceste scurte date și relatări, nu am căutat să vă lămuresc întru totul, cum stau lucrurile cu ziua de 8 martie. O puteţi face şi Domniile Voastre de sine stătător, mult mai bine şi mai documentat, căci tehnologia şi mijloacele de informare ne sunt aproape tuturor la îndemână. Nici nu am cumva pretenția să impun careva adevăruri, relatate de acte istorice, ci doar expun aceste adevăruri.

Și, totodată, prin acest articol, doresc mai degrabă să vă provoc de a căuta cât mai multe materiale istorice, pentru a vă convinge singuri că, ziua de 8 martie, așa cum ne-a fost prezentată ani de-a rândul, ascunde multe neadevăruri și prin urmare nu are nici o conotație creştină. Or, în Ortodoxie, pentru creștini, ziua când femeia este ovaționată, elogiată și preamărită oarecum, este Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, în a 3-a duminică după Învierea Domnului.

Prot. Ștefan RÎMBU