Câte ceva despre postul Sfinților Apostoli

Iată-ne, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, ajunși din nou într-o altă perioadă de bucurie duhovnicească pentru suflet, perioada Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Din relatările istorice aflăm că acest post era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfîntului Duh, care s-au pogorat peste Sfinții Apostoli. Biserica a rînduit să se țină acest post în cinstea la cei mai mari Apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde lucruri importante (Fapte 13,2 și 14,23).

Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru și Pavel le avem din secolul al IV lea, în Constituțiile Apostolice. Mai tîrziu găsim informații despre acest post la Sfîntul Atanasie cel Mare, Teodoret al Cirului și Leon cel Mare. Acest post era ținut la început numai de călugări și abia mai tîrziu a început să fie ținut și de credincioși. Dacă celelalte posturi de peste an au o durată fixă, acest post nu are o durată fixă, deoarece el depinde de data Sfintei Învieri. Cînd Învierea Domnului cade mai devreme, durata postului Sfinților Apostoli este mai lungă. Cînd Sărbătoarea Învierii cade mai tîrziu, durata postului este mai mică.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, este cel mai ușor, atît pentru faptul că avem deja la îndemînă toate fructele și legumele, cît și pentru faptul că sîmbăta și duminica se mănîncă pește.În zilele de luni, marți și joi, dacă avem sărbători sau se pomenesc sfinți, care au slujba cu poleleu sau doxologie, de asemenea este dezlegare la pește. Sărbătoarea Nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul,indiferent în ce zi va cădea, chiar și vineri sau miercuri, este dezlegare la pește.