Când capătă omul vederea duhovnicească?

Când împărăţia lui Dumnezeu se sălăşluieşte în inima omului, Dumnezeu îi descoperă acestuia lucruri tainice și îl ajută pe om să înțeleagă taina acelor lucruri pe care omul nu le-a mai întâlnit sau nici nu știa de ele. Toată cunoaşterea lucrurilor tainice este la Dumnezeu, şi când Domnul voieşte, după mila Sa descoperă omului taine. Astfel, și un creștin adevărat, chiar dacă e simplu și neînvăţat, dar prin mila lui Dumnezeu poate cunoaşte taine mari: despre viaţă, despre moarte, despre rai și iad, cunoaşte și cum este orânduită lumea aceasta.
Când Împărăţia lui Dumnezeu s-a sălăşluit în inima omului, Dumnezeu sfâşie neştiinţa minţii ca pe un văl. Omul va înţelege atunci nu doar tainele Zidirii, ci și taina propriei sale persoane, și în cele din urmă, Dumnezeu, după nespusa Sa milă, se va descoperi pe Sine, iar omul Îl va privi pe Împăratul Slavei aşa cum priveşte soarele în apă limpede. Atunci omul este una cu Dumnezeu şi Dumnezeu lucrează în el. Acesta trăieşte numai cu trupul pe pământ, iar cu duhul este în Împărăţia cerurilor, împreună cu Îngerii și Sfinţii, și Îl contemplă pe Domnul.

Cuviosul Tadeu al Serbiei
Starețul Mănăstirii Vitovița