Calculele care şi le fac oamenii în privinţa familiei – planificarea, sunt calcule necreştine

Scopurile căsătoriei se văd încă de la creaţie. Întrajutorarea, înmulţirea neamului omenesc sunt scopurile căsătoriei care reies din referatul biblic al creaţiei. Sfântul Apostol Pavel spune că pentru a nu greşi, pentru a nu păcătui fiecare bărbat să-şi aibă soţia sa şi fiecare femeie să-şi aibă soţul ei, de aici reliefându-se un alt scop al căsătoriei, şi anume ferirea de păcat, necăderea în păcatele trupeşti. Aceste scopuri operează şi vor opera până la sfârşitul veacurilor. Sfinţii Părinţi accentuează acest lucru chiar dacă ei recomandă fecioria. Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, cu toţii spun ca nu cumva să dispreţuim căsătoria.

Deşi mulţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii noastre, nu au fost căsătoriţi şi au trăit viaţă de monah, reprezintă pentru noi exemple şi mărturii pentru viaţa de familie, pentru că fiecare dintre ei a trăit între oameni, unii dintre ei au fost ierarhi, alţii au fost preoţi, au vorbit oamenilor. Ei înşişi proveneau dintr-o familie şi au avut această experienţă a familiei, chiar dacă nu au întemeiat o familie a lor, personală, şi au avut familia creştinilor pe care ei i-au îndrumat. Pe lângă toate acestea, au avut darul Duhului Sfânt, fiindcă au fost oameni sfinţi, au fost oameni care au ştiut realitatea care-i înconjoară, şi ei au cunoscut-o foarte bine şi-au explicat-o foarte bine.

Răspunsurile lor şi îndemnurile lor nu au fost valabile doar pentru credincioşii pe care i-au îndrumat atunci foarte bine, ci sunt foarte actuali şi astăzi, cu toate că trăim într-o societate modernă, cu toate că există alte condiţii de viaţă. Ei rămân actuali şi pentru faptul că problemele familiei sunt aceleaşi. Vorbim astăzi de foarte multe lucruri noi, dar, dacă cercetăm Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi, observăm, găsim temeiuri care să ne răspundă la lucruri cu totul şi cu totul noi. Găsim la Sfinţii Părinţi rezolvarea chiar şi a planing-ului familial, pentru care Părinţii ne oferă ca rezolvare soluţia încrederii în Dumnezeu. Aceste calculele care şi le fac oamenii în privinţa familiei – planificarea, sunt calcule necreştine, sunt calcule ale unor oameni care nu se încred în Dumnezeu, care au impresia că ei raţionează, iar Dumnezeu nu raţionează, că Dumnezeu nu ar şti ce le trebuie lor, că ei ştiu mai bine decât Dumnezeu.

Curentul acesta feminist care este foarte prezent în zilele noastre arată, de asemenea, neîncrederea în cuvântul lui Dumnezeu, nesupunerea faţă de Dumnezeu, dorinţa de a ieşi din rânduiala pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, din responsabilităţile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Femeile vor să se aşeze în locul bărbatului şi bărbaţii în locul femeilor, şi aşa ajungem şi la alte păcate care au denaturat firea omenească lăsată de Dumnezeu de la început. Răspuns la toate aceste pro-bleme găsim atât în Sfânta Scriptură, cât şi în scrierile Sfinţilor Părinţi.

Părintele Constantin Mihoc