- Episcopia Ungheni - https://episcopia-ungheni.md -

CIRCULARĂ

Preacucernicilor Preoți,

Preacuvioșilor Stareți, Preacuvioaselor Starețe,

întregului Cin monahal și

Tuturor credincioșilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

 

 

,,Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.” (Romani 6, 23)

 

Preacucernici și Preacuvioși Părinţi,

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori,

Venim la preacucerniciile și domniile voastre, cu un mesaj important și actual, în aceste vremuri de încercare și probe ale credinței și responsabilității. Luptăm cu o boală molipsitoare gravă, virusul Covid-19,  dar în același timp, trebuie să luptăm cu păcatele, ele fiind cauza tuturor relelor, a răutății, a indiferenței, a bolii și a morții (Romani 6, 23).

Nu vom aduce multe detalii despre boală deoarece cunoașteți cu toții de la Comisia de Situații Excepționale și mass-media că este o formă gravă de gripă, care se transmite foarte rapid și poate fi mortală dacă nu suntem precauți și nu avem formată imunitate puternică, trupească și sufletească.

Înainte de a-i pedepsi cu excluderea din Rai, Dumnezeu le-a dat primilor oameni posibilitatea împăcării cu El, pe care ei nu au folosit-o. Înainte de a pedespi Sodoma și Gomora, Dumnezeu a venit Însuși pe pământ. Înainte de a pedepsi Dumnezeu cetatea Ninive pentru păcatele lor, Dumnezeu a trimis prooroci care a îndemnat la pocăință! Pocăința au preschimbat dreptatea lui Dumnezeu în milă! Iar atunci când omul nu s-a pocăit, după scrierea Sfintei Scripturi, oamenii au fost pedepsiți drastic: Adam a fost izgonit din Rai, lumea a fost arsă cu foc și înecată cu apă, lovită cu cutremure și boli.

Așadar, spunem că necredința stă la baza oricărei tulburări și frici, iar credința puternică și statornică în Dumnezeu este bunul cel mai de preț. Suntem oameni slabi, neputincioși, bolnavi, fricoși, dar nu avem dreptul să fim necredincioși, or aceasta ne lipsește de viață. „Prin credință poți să întorci totul în favoarea ta. Răul vine numai din interior. Răul exterior nu poate să te afecteze decât dacă are corespondent din interior.”

În această ordine de idei, începem a găsi soluții. Un trup bolnav, mai întâi de toate, se poate tămădui dacă vindecăm sufletul. Apoi avem grijă și de trup, acesta fiind casa sufletului.

Pe primul loc în viața omului stă rugăciunea. Ea ne ajută se ne depășim frica și necredința. ,,Există în dialectica simultanelor credință-necredință un punct critic pe care, rugându-ne mai departe, îl depășim. Prin faptul că mă rog, deși mă îndoiesc, deși prin urmare nu cred în mod absolut, cred! Aceasta e credința: depășirea punctului critic al dialecticii,” spunea părintele Nicolae Steinhardt. Acum e momentul culminant când toți oameni de dreaptă credință, ar trebuie să se roage mai sincer, mai cu râvnă și împreună.

În acest context, BINECUVINTEZ, ca în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni să se întețească rugăciunea particulară și să acordăm atenție următoarelor puncte:

Suntem cetățeni ai acestui stat, Moldova și respectăm în totalmente Legea civilă. Autoritatea lor e absolută pentru noi, atâta timp cât ea nu contravine Legii Supreme ale lui Dumnezeu!

Orice nu s-ar întâmpla, dragi creștini, nu intrați în panică! Frica e firească, lepădarea de Dumnezeu – nu; ea este o alegere și avem dovadă istorică, de veacuri, a oamenilor care au mărturisit credința în toate împrejurările! Au fost vremuri și mai grele, dar nu a încetat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie! Oamenii s-au ajutat unii pe alții să depășească dificultățile, iar acestora în mod minunat le ajută Dumnezeu și doar cei egoiști le aleg pe cele pământești, care nu le aduce salvarea.

Cea mai mare armă a diavolului este deznădejdea, iar Biserica prin Sfintele Taine, ne întărește nădejdea, ne sporește dragostea și credința până la desăvârșire.

Fie ca Bunul Dumnezeu să se milostivească spre noi iertându-ne păcatele și în pedagogia Sa, mereu prezentă și binefăcătoare, să ne dăruiască un nou, bun, început!

 

Cu purtare de grijă părintească și dragoste în Hristos Domnul,

PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni