CIRCULARĂ

Preacucernicilor Preoți,

Preacuvioșilor Stareți, Preacuvioaselor Starețe,

întregului Cin monahal și

Tuturor credincioșilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

 

 

,,Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.” (Romani 6, 23)

 

Preacucernici și Preacuvioși Părinţi,

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori,

Venim la preacucerniciile și domniile voastre, cu un mesaj important și actual, în aceste vremuri de încercare și probe ale credinței și responsabilității. Luptăm cu o boală molipsitoare gravă, virusul Covid-19,  dar în același timp, trebuie să luptăm cu păcatele, ele fiind cauza tuturor relelor, a răutății, a indiferenței, a bolii și a morții (Romani 6, 23).

Nu vom aduce multe detalii despre boală deoarece cunoașteți cu toții de la Comisia de Situații Excepționale și mass-media că este o formă gravă de gripă, care se transmite foarte rapid și poate fi mortală dacă nu suntem precauți și nu avem formată imunitate puternică, trupească și sufletească.

Înainte de a-i pedepsi cu excluderea din Rai, Dumnezeu le-a dat primilor oameni posibilitatea împăcării cu El, pe care ei nu au folosit-o. Înainte de a pedespi Sodoma și Gomora, Dumnezeu a venit Însuși pe pământ. Înainte de a pedepsi Dumnezeu cetatea Ninive pentru păcatele lor, Dumnezeu a trimis prooroci care a îndemnat la pocăință! Pocăința au preschimbat dreptatea lui Dumnezeu în milă! Iar atunci când omul nu s-a pocăit, după scrierea Sfintei Scripturi, oamenii au fost pedepsiți drastic: Adam a fost izgonit din Rai, lumea a fost arsă cu foc și înecată cu apă, lovită cu cutremure și boli.

Așadar, spunem că necredința stă la baza oricărei tulburări și frici, iar credința puternică și statornică în Dumnezeu este bunul cel mai de preț. Suntem oameni slabi, neputincioși, bolnavi, fricoși, dar nu avem dreptul să fim necredincioși, or aceasta ne lipsește de viață. „Prin credință poți să întorci totul în favoarea ta. Răul vine numai din interior. Răul exterior nu poate să te afecteze decât dacă are corespondent din interior.”

În această ordine de idei, începem a găsi soluții. Un trup bolnav, mai întâi de toate, se poate tămădui dacă vindecăm sufletul. Apoi avem grijă și de trup, acesta fiind casa sufletului.

Pe primul loc în viața omului stă rugăciunea. Ea ne ajută se ne depășim frica și necredința. ,,Există în dialectica simultanelor credință-necredință un punct critic pe care, rugându-ne mai departe, îl depășim. Prin faptul că mă rog, deși mă îndoiesc, deși prin urmare nu cred în mod absolut, cred! Aceasta e credința: depășirea punctului critic al dialecticii,” spunea părintele Nicolae Steinhardt. Acum e momentul culminant când toți oameni de dreaptă credință, ar trebuie să se roage mai sincer, mai cu râvnă și împreună.

În acest context, BINECUVINTEZ, ca în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni să se întețească rugăciunea particulară și să acordăm atenție următoarelor puncte:

 • – Preoții să efectueze rugăciuni zilnice de obște și particulare, incluzând cererile la vreme de molimă și boli molipsitoare pentru vindecarea bolnavilor; de inclus în rugăciune și de rugat pentru medici, pentru personalul medical și persoanele care se implică de bună voie spre ameliorarea răspândirii infecției, care lucrează în lupta împotriva virusului și ajută persoanele infectate.
 • – Preoții să adauge la slujbe (la ectenia mare și la ectenia întreită) cereri speciale, ce se rostesc în vreme de orice nevoie și primejdie omenească sau în caz de boli molipsitoare, după cum este rânduit în Liturghier, la sfârșitul cărții.
 • – Preoții în mesajul predicatorial, să menționeze recomandările Comisiei pentru Situații Excepționale și ale Bisericii, vizavi de situația actuală în legătură cu noul virus Covid-19.
 • – Slujitorii din cadrul Eparhiei de Ungheni și Nisporeni și creștinii ortodocși, cu binecuvântarea preotului din localitate, să citească fiecare, câte o catismă din Psaltirea Proorocului David și după posibilitate Acatistul Sf. Mare Mucenic Pantelimon, Tămăduitor de boli. Canonul comun de rugăciune, se va începe la ora 21.00, străduindu-ne să îndeplinim cuvântul Mântuitorului ,,că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Evanghelia după Matei 18, 19-20). Vom continua să ne rugăm după acest program, din data de 16 martie pînă pe data de 7 aprilie.
 • – În mănăstiri unde există mai multe altare, să se facă mai multe Sfinte Liturghii simultan, ca oamenii să aibă posibilitatea să participe în număr mic la serviciile divine.
 • – Locașurile de cult să fie deschise în orice context, dar să fie dezinfectate; să fie puse la dispoziția creștinilor șervețele umede, soluție cu alcool, dezinfectanți.
 • – Prin recomandarea colaborării între Biserică și Stat, Sîmbăta a treia și a patra; Duminica a treia și a patra din Postul Mare, anul curent, Liturghiile să fie slujite afară, pe teritoriul bisericii, pe un Prestol improvizat, ca oamenii să aibă posbilitatea să participe în număr mic la un serviciu divin.
 • – Să fie respectate toate recomandațiile și indicațiile date de Stat, de Comisia pentru Situații Excepționale și de Institutul de Medicină, referitor la măsuri de protecție și prevenire a infectării și a transmiterii bolii. Să se respecte distanța între oameni la adunări.
 • – Persoanele care au venit sau au călătorit recent peste hotarele Republicii Moldova, care au simptome de gripă, boală, slăbiciuni, bătrânii, este recomandat să stea acasă.
 • – Credincioșii care doresc Sfînta Împărtășanie, pot solicita venirea preotului din parohie la domiciliu.
 • – Biserica este mereu alături de oameni: cu sfaturi prețioase, îndemnuri pentru mântuire și cu fapte concrete. În contextul situații actuale, Biserica vine și cu un ajutor material pentru cei care au nevoie. Persoanele în situații de risc, care nu se pot deplasa, care nu au un ajutor, se pot adresa la numărul de telefon 069339944 (părintele Veniamin), pentru a primi un pachet social, cu produse de primă necesitate.
 • – La înmormântări, în perioada carantinei stabilită de stat, să intre în biserică strict doar rudele cele mai apropiate ale răposatului, restul persoanelor să asiste slujba de afară.
 • – În cazul de necesitate a săvârșirii ierurgiilor, după care este tradiția să urmeze o agapă creștinească: să le evitați; în alte cazuri recomandăm mâncarea să fie pusă în caserole de unică folosință.
 • – Dragi creștini, nu uităm că vindecarea de orice boală și neputință este de la Dumezeu. Nu poate fi omul atât de perfect și corect, încât, doar prin străduința sa, rațională, să înlăture o cauză globală: este necesar atenție, precauție, înțelepciune, dreaptă socoteală, dar mai ales, avem nevoie de rugăciune, Sfînta Liturghie și cu precădere, de pocăință. Aceste toate sunt absolut necesare și cununa tuturor este dragostea creștină! ,,Și dacă totuşi veţi rămâne doar doi care să mergeţi pe drumul cel drept, voi veţi alcătui împreună o lume întreagă, o lume a iubirii vii.” (F. Dostoveschii)

Suntem cetățeni ai acestui stat, Moldova și respectăm în totalmente Legea civilă. Autoritatea lor e absolută pentru noi, atâta timp cât ea nu contravine Legii Supreme ale lui Dumnezeu!

Orice nu s-ar întâmpla, dragi creștini, nu intrați în panică! Frica e firească, lepădarea de Dumnezeu – nu; ea este o alegere și avem dovadă istorică, de veacuri, a oamenilor care au mărturisit credința în toate împrejurările! Au fost vremuri și mai grele, dar nu a încetat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie! Oamenii s-au ajutat unii pe alții să depășească dificultățile, iar acestora în mod minunat le ajută Dumnezeu și doar cei egoiști le aleg pe cele pământești, care nu le aduce salvarea.

Cea mai mare armă a diavolului este deznădejdea, iar Biserica prin Sfintele Taine, ne întărește nădejdea, ne sporește dragostea și credința până la desăvârșire.

Fie ca Bunul Dumnezeu să se milostivească spre noi iertându-ne păcatele și în pedagogia Sa, mereu prezentă și binefăcătoare, să ne dăruiască un nou, bun, început!

 

Cu purtare de grijă părintească și dragoste în Hristos Domnul,

PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni