CIRCULARĂ ,,Cimitirul – locul sfinților necunoscuți”

,,Cimitirul – locul sfinților necunoscuți”

Clerului slujitor, Aparatului Public Local și

Credincioșilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Preacucerinici Părinţi,

Mult stimați reprezentanți ai Aparatului Public Local,

 

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori,

Grijile cotidiene de zi cu zi ne fac să uităm de cei pe care îi iubim, dar au trecut la Domnul și de obicei ne gîndim rar la cimitire, doar dacă cineva dintre noi părăsește lumea, sau ne aducem aminte de cimitire odată pe an, atunci când este Paştile Blajinilor, dar aceasta este foarte puţin. Acest lucru l-am atenționat și cu alte ocazii și anume felul în care arată cimitirele, demonstrează în primul rînd, gradul de respect pe care comunitatea îl arată înaintașilor săi. Or, astăzi foarte multe cimitire sunt într-o stare nesatisfăcătoare. 

Noi, toți, trebuie să cunoaștem că, în ortodoxie, cimitirul este un loc sacru, fiindcă acolo: „Trupul omenesc este îngropat în pământ şi încetează să mai existe ca trup. Însă din elementele în care s-a descompus, asemenea celulelor seminței de grâu, prin puterea lui Dumnezeu va învia un nou trup, nu unul stricăcios, neputincios şi fără de vlagă, ci un nou trup duhovnicesc, plin de putere, de nestricăciune şi de slavă.” – Sfântul Ierarh Luca al Crimeii. De aceea se cuvine să avem o grijă cît mai sporită faţă de cimitire, şi totodată să ne comportăm cît mai creștinește la cimitir, aproape ca într-o biserică.

Pornind de la aceste constatări şi avînd în faţa noastră situaţia nesatisfăcătoare a multor cimitire, vin ca de fiecare dată, prin grija părintească ce v-o port, cu rugămintea și îndemnul creștinesc, atît către preoţii parohi, cît și către administraţia publică locală, din toate parohiile din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni ca împreună: Biserica, Primăria şi Şcoala, printr-o conlucrare comună şi de bun acord, să ne străduim de a avea grija cuvenită de cimitire.

De aceea binecuvintez, ca în toate satele din raioanele Ungheni, Nisporeni, Hînceşti şi Călăraşi, ce alcătuiesc Eparhia noastră, în datele de:

  1. Săptămâna Luminată: 22aprilie– 4 mai 2019înainte de Paștele Blajinilor;
  2. 6 iulie 2019la mijloc de vară;
  3. 7 – 12 octombrie 2019înainte de 14 octombrie – Sărbătoarea ,,Acoperemîntul Maicii Domnului” și 20 octombrie, cînd cinstim Icoana Maicii Domnului Făcătoare de minuni din ţara noastră, ,,de la Hîrbovăţ”, şi pe toţi Sfinţii Proslăviţi pe pământul Moldovei;

să se organizeze zile de curățenie și salubrizare în cimitire.

Actul de voluntariat pe care nădăjduim că îl veţi săvîrşi cu toată responsabilitatea, să îl închinăm Maicii Domnului şi Tuturor Sfinţilor proslăviţi pe pămîntul ţării noastre.

Personal voi merge la cimitire, pentru a vedea cum s-a făcut ordine şi în ce măsură ne arătăm grija, respectul şi dragostea faţă de locul unde odihnesc osemintele părinţilor, buneilor, prietenilor şi rudeniilor noastre.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

+PETRU

___________________________________,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI