C I R C U L A R Ă

Cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, anul 2018 în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, este numit ,,ANUL MISIUNII ÎN PAROHIE ȘI A PROVOCĂRILOR MISIONARE”. Din ciclul de activităţi al programului pastoral-misionar de lucru pentru acest an fac parte un șir de teme care vor fi discutate în cadrul Adunărilor Protopopiatelor. La fiecare adunare ordinară a protopopiatului, preotul numit de Ierarh, să susţină seminar cu temele,  conform listelor de mai jos:

Teme adunare protopopiat Călărași

 1. Protoiereu Dumitru PORFIREANU, s. Pîrjolteni: – Parohia şi viaţa tinerilor.
 2. Preot Gheorghe PÎRȚAC, s. Buda:– Biserica Ortodoxă în faţa provocărilor lumii contemporane şi rolul Ei social – filantropic în societatea postmodernă, secularizată.
 3. Protoiereu Ghenadie PETRICIUC, s. Sipoteni: – Liturghie şi Misiune – rolul taumaturgic al Sfintei Liturghii în societatea postmodernă.
 4. Protoiereu Ioan MARIȚ, s. Țibirica – Râvna şi conştiinciozitatea preotului.
 5. Preot Gherasim CREȚU, s. Meleșeni: – Priorităţile misionare în parohie.
 6. Protoiereu Vitalie GORE, s. Mîndra: – Exigenţele conştiineţei misionare interne.
 7. Preot Rodion DASCĂL, or. Călărași: – Pregătirea morală pentru primirea Sfintelor Taine – Îndatoririle preotului şi ale credinciosului.
 8. Protoiereu Vasile POPA, s. Rădeni: – Despre răul ce decurge de la o viaţă rea a preoţilor – şi despre binele ce decurge din viaţa cucernică a preoţilor.
 9. Protoiereu Ioan BEREGOI, s. Seliște: – Raportul preotului cu superiorii săi, cu autorităţile publice locale şi cu structurile adiacente.
 10. Protoiereu Serghei GALBURĂ, s. Hoginești – Cerinţa vremurilor – înnoirea gândită ortodoxă, îmbisericirea tuturor mijloacelor.


 

Teme adunare protopopiat Ungheni

 1. Preot Vtalie NICHIFOREAC, s. Bușila: – Parohia şi viaţa tinerilor.
 2. Preot Serghei RACOVIȚĂ, s. Grozasca: – Biserica Ortodoxă în faţa provocărilor lumii contemporane şi rolul Ei social – filantropic în societatea postmodernă, secularizată.
 3. Preot Evstratii JOMIR, s. Blîndești: – Liturghie şi Misiune – rolul taumaturgic al Sfintei Liturghii în societatea postmodernă.
 4. Protoiereu Simion CULEAC, s. Pîrlița: – Râvna şi conştiinciozitatea preotului.
 5. Protoiereu Eughen URSU, s. Gherman: – Priorităţile misionare în parohie.
 6. Protoiereu Vasile MAIDANSCHI, s. Chirileni: – Exigenţele conştiineţei misionare interne.
 7. Protoiereu Serghei MIZIN, s. Buciumeni: – Pregătirea morală pentru primirea Sfintelor Taine – Îndatoririle preotului şi ale credinciosului.
 8. Preot Veceslav BUDEI, s. Drujba: – Despre răul ce decurge de la o viaţă rea a preoţilor – şi despre binele ce decurge din viaţa cucernică a preoţilor.
 9. Protoiereu Liviu BARBU, s. Petrești: – Raportul preotului cu superiorii săi, cu autorităţile publice locale şi cu structurile adiacente.
 10. Protoiereu Ioan POPOVICI, s. Cornești:- Cerinţa vremurilor – înnoirea gândită ortodoxă, îmbisericirea tuturor mijloacelor.

 


 

Teme adunare protopopiat Nisporeni

 1. Preot Nicolae CIRIBAȘ, s. Găureni: – Parohia şi viaţa tinerilor.
 2. Protoiereu Ioan CIGOREANU, s. Valea Trestieni: – Biserica Ortodoxă în faţa provocărilor lumii contemporane şi rolul Ei social – filantropic în societatea postmodernă, secularizată.
 3. Protoiereu Petru URSU, s. Isăicani: – Liturghie şi Misiune – rolul taumaturgic al Sfintei Liturghii în societatea postmodernă.
 4. Protoiereu Teodor IAMANDI, s. Ciutești: – Râvna şi conştiinciozitatea preotului.
 5. Protoiereu Andrian MACOVEȚCHI, s. Drojdieni: – Priorităţile misionare în parohie.
 6. Protoiereu Valerie GURĂU, s. Călimănești: – Exigenţele conştiineţei misionare interne.
 7. Preot Serghei IVANOV, s. Vărzărești: – Pregătirea morală pentru primirea Sfintelor Taine – Îndatoririle preotului şi ale credinciosului.
 8. Preot Ioan ȚUŞCA, s. Zberoaia: – Despre răul ce decurge de la o viaţă rea a preoţilor – şi despre binele ce decurge din viaţa cucernică a preoţilor.
 9. Protoiereu Gheorghe BAXAN, s. Grozești: – Raportul preotului cu superiorii săi, cu autorităţile publice locale şi cu structurile adiacente.
 10. Preot Anton CHIRICA, s. Barboeni: – Cerinţa vremurilor – înnoirea gândită ortodoxă, îmbisericirea tuturor mijloacelor.

 


 

Teme adunare protopopiat Hîncești

 1. Protoiereu Mihail TROFIM, s. Bujor: – Parohia şi viaţa tinerilor.
 2. Protoiereu Vasile PREPELIȚĂ, s. Buțeni-2: – Biserica Ortodoxă în faţa provocărilor lumii contemporane şi rolul Ei social – filantropic în societatea postmodernă, secularizată.
 3. Protoiereu Valerii DIMITRIU, s. Cotul Morii: – Liturghie şi Misiune – rolul taumaturgic al Sfintei Liturghii în societatea postmodernă.
 4. Protoiereu Petru CREȚU, s. Ivanovca: – Râvna şi conştiinciozitatea preotului.
 5. Protoiereu Mihail FODOR, s. Leușeni: – Priorităţile misionare în parohie.
 6. Protoiereu Leonte LILICU, s. Logănești: – Exigenţele conştiineţei misionare interne.
 7. Protoiereu Vitalie URSU, s. Mingir: – Pregătirea morală pentru primirea Sfintelor Taine – Îndatoririle preotului şi ale credinciosului.
 8. Preot Dumitru GHERMAN, s. Mirești: – Despre răul ce decurge de la o viaţă rea a preoţilor – şi despre binele ce decurge din viaţa cucernică a preoţilor.
 9. Preot Serghei ROȘCA, s. Nemțeni: – Raportul preotului cu superiorii săi, cu autorităţile publice locale şi cu structurile adiacente.

10.  Preot Vadim PÎNZARI, s. Topor(Cărpineni): – Cerinţa vremurilor – înnoirea gândită ortodoxă, îmbisericirea tuturor mijloacelor.