Cuvinte duhovnicești

Mama, cel mai important și bun profesor

2023-05-30 12:36:06 | Vizualizări 63

Educația copiilor trebuie să înceapă de la vârsta prunciei, întrucât puterile sufletești ale copilului, chiar de la început, de la prima lor manifestare, se îndreaptă spre frumos, spre bine, spre adevăr şi se îndepărtează de rău, de urât și de minciună. Această vârstă poate fi considerată temelia cea mai solidă pe care se va construi […]

Albina care înțeapă cu acul moare, așa e și cel ce urăște sau face rău cuiva

2023-05-30 12:30:43 | Vizualizări 209

Se spune că albina, atunci când înțeapă pe cineva cu acul, moare ea însăși. La fel pătimește și creștinul când îl nedreptățește și îl asuprește într-un fel oarecare pe aproapele său. Nu poate să-l nedreptățească pe aproapele său fără să se nedreptățească pe sine încă și mai mult, și mai grav. Cu cât îl nedreptățește mai mult […]

Hristos se roagă pentru ucenicii Săi, dar și pentru toți credincioșii care Îl urmează cu adevărat

2023-05-27 18:53:30 | Vizualizări 115

Joia Mare, seara. Hristos petrecea cu ucenicii Săi ultimele clipe înainte de răstignirea Sa. I-a înştiinţat cu mare durere în inimă că unul dintre ei ÎI va vinde, ÎI va trăda (Ioan 13, 21) şi în continuare i-a luat împreună şi au urcat pentru ultima oară pe Muntele Măslinilor (Matei 26, 30). Pe drum fiind, S-a oprit […]

Omul trupesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, sau de ce îi cinstim pe cei 318 Sfinți Părinți

2023-05-27 18:27:39 | Vizualizări 27

Citim în Patericul cel vechi, la capitolul Pentru Avva Aghaton: „S-au dus oarecarii la dânsul, auzind că are aleasă dreaptă-socotinţă. Şi vrând să-l încerce de se mânie, i-au zis lui: Tu eşti Aghaton? Am auzit că eşti desfrânat şi mândru. Iar el a zis: Aşa este! Şi i-au mai zis lui: Tu eşti Aghaton bârfitorul, […]

Iată cum trebuie să petrecem o zi

2023-05-26 10:12:37 | Vizualizări 244

Dimineața, când încă dormim, lângă noi stă un înger și un diavol. Aceștia așteaptă să vadă cui vom sluji în acea zi. Ziua trebuie începută astfel: să ne închinăm cu semnul crucii imediat ce ne-am trezit și să sărim repede din pat, pentru ca lenea să rămână sub plapumă. Să mergem într-un colț sfânt, să […]

Folosul şi importanţa conştientizării păcatului

2023-05-26 09:55:46 | Vizualizări 221

Citind într-o carte despre spovedanie și pocăință – a părintelui Ambrozie Iuraşov, un duhovnic rus cu reputaţie, c-am un fel de părinte Cleopa pentru români – am găsit un citat, sensul căruia îl mai întâlnisem și-n alte cărți, dar aici mi s-a părut mult mai clar expus. Iată care sunt cuvintele spuse cu privire la […]

Deşi cerul ni s-a descuiat, pe poarta lui nu vom intra de nu ne vom pregăti pentru el

2023-05-25 09:21:41 | Vizualizări 137

Înălţarea Domnului la cer în prezenţa ucenicilor, face parte din planul dumnezeesc. În legătură cu Înălţarea Domnului, Sf. Evanghelist Luca afirmă că „ucenicii s-au închinat Mântuitorului şi apoi s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare şi erau totdeauna în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu”. Așadar, Domnul Hristos S-a înălţat la cer – e foarte […]

E nevoie de o temelie trainică pentru a putea rămâne neclintiţi în perioada valurilor pătimașe

2023-05-24 09:04:31 | Vizualizări 232

Curgerea vieţii noastre este zăgăzuită de vârsta tulbure a tinereţii. E vremea în care viaţa trupului şi a sufletului dă în clocot. Un copil, un băiat, trăieşte liniştit; un om matur are doar câteva izbucniri mai năprasnice; iar cei împodobiţi cu părul alb deja alunecă spre tihnă. Doar tinereţea clocoteşte de fierberea vieţii. Avem nevoie […]

Câteva gânduri despre via naturală și cea spirituală

2023-05-24 07:55:01 | Vizualizări 104

Cred că nu există bărbat care să nu-i fie plăcută munca în vie. Desigur că nici eu nu fac excepție în această privință. De fapt de vie îmi este legată cam toată copilăria, întrucât tatăl avuse spre îngrijire din partea statului 3 hectare de vie. Așa că nu-mi este străină nici una din lucrările din […]

Aducerea la Bari a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae, din Mira Liche

2023-05-22 12:05:02 | Vizualizări 160

Pe vremea binecredinciosului împărat grec Alexie și a patriarhului Constantinopolului, Nicolae, stăpânind în Rusia iubitorul de Hristos marele domn al Kievului, Vsevolod Iaroslavici, și Vladimir cel de bun neam, fiul lui, domnul Cernigovului, care după aceea s-a numit Monomah, a fost năvălire a ismailitenilor asupra stăpânirii grecești de pe cealaltă parte de mare, pentru că, […]