Cuvinte duhovnicești

Cel care se îndepărtează de Biserică, acela se depărtează și de Hristos

2021-03-05 16:07:38 | Vizualizări 16

Oare cum putem neglija slujbele din biserica lui Dumnezeu, unde nevăzut este prezent Însuși Iisus Hristos? La urma urmei, El a venit în această lume pentru a reînnoi și reînvia la o viață nouă  natura umană care este coruptă de păcat și a încredințat Bisericii Sale să răspândească bunătatea, milostivirea, adevărul și înțelepciunea Sa. „Duhul […]

Postul – primăvara sufletului și prietenul virtuților

2021-03-03 16:02:44 | Vizualizări 93

Degrabă cu toții vom intra în perioada Postului Mare. Câteva săptămâni creștinii ortodocși se vor abține de la bucatele de frupt, își vor întări voința, vor stăpâni voia trupului, întărind sufletul. În această perioadă, Sfânta Biserică va reaminti oamenilor evenimente din viața Ei, va aduce exemple de statornicie în credință și desăvârșire, va reaminti evenimente […]

Pricinile apariției bolilor

2021-02-17 13:00:26 | Vizualizări 109

Domnul trimite oamenilor boli şi necazuri, din mai multe pricini: 1) pentru propriile noastre păcate, pentru schimbarea modului întinat de viață și pentru înțelegerea faptului că viața pământească este grabnic trecătoare. Boala ne determină să cugetăm la veșnicie şi la cum va fi ea pentru noi;

Chipul în care se arată şi ne ajută Îngerii cei buni

2021-02-17 12:53:08 | Vizualizări 69

Precum mărturisesc Sfânta Scriptură şi învățăturile Sfinților Părinți, dacă este nevoie, Îngerul păzitor se poate arăta și se arată omului în cele mai felurite chipuri, în visuri şi vedenii, pe care acesta le tine minte toată viața și vorbește cu el printr-un glas lăuntric. Îngerul păzitor face totul pentru a păzi mai întâi de toate […]

Nu e nevoie de un 14 februarie sau o altă zi anume, ca să arătăm dragostea şi iubirea faţă de cineva

2021-02-14 13:19:25 | Vizualizări 188

Iubiţi şi stimați tineri, Niciodată nu mi-a fost clar, ca să manifeşti dragoste și să arăţi sentimentele de iubire față de-o persoană dragă, oare e nevoie de un 14 februarie sau o anumită zi? Nu doar Biserica, ci şi o parte impresionantă a societăţii manifestă o atitudine mai puţin binevoitoare faţă de această pretinsă „zi a îndrăgostiţilor”, întrucât […]

Dacă ai căzut, ridică-te, nu deznădăjdui

2021-02-10 09:57:58 | Vizualizări 75

Ia aminte, frate, că, pe nevoitori, vrăjmaşul îi luptă în felurite chipuri. Astfel dar, înainte de a fi săvârşită fărădelegea, o micşorează în ochii acestora foarte. Şi mai cu seamă pofta desfătării trupeşti într-atât de măruntă o arată înainte de a se înfăptui, încât aproape că îi pare fratelui cu nimic deosebindu-se de a vărsa pe pământ […]

Pacea cea adevărată o poate avea numai cel ce trăiește o viață cu Domnul

2021-02-04 09:49:48 | Vizualizări 93

Deasupra unei uși, la o casă, am văzut minunata scrisoare: „Unde este Domnul, nu este păcat; unde nu este păcat, acolo este pace și fericire adevărată”. Frumoasă şi mult grăitoare scrisoare! Ah, ce bine ar fi să fie scrisă pe toate uşile şi mai ales în toate inimile! Toţi banii, toate averile şi toate plăcerile […]

Dumnezeu nu a lăsat şi nu lasă văduviţi credincioşii de apărători şi mărturisitori ai Dreptei Credinţe

2021-02-03 14:23:29 | Vizualizări 134

Vremuri tulburi în Ortodoxie şi atacuri asupra bisericii au fost mereu. În unele perioade, vremurile tulburi erau mai intense, alte ori mai îndelungate, însă e foarte important să ştim că au fost, şi nădăjduim că mai sunt, adevăraţi mărturisitori, apărători şi călăuzitori ai credincioşilor în vremurile de restrişte duhovnicească. Prin urmare, Dumnezeu nu a lăsat […]

Rămâneți fii ai Bisericii lui Hristos, nu rătăciţi de la adevăr

2021-01-27 10:42:30 | Vizualizări 100

Fugiți cât puteți, ca de diavoli, de acei care vă învață să nu vă închinați Sfintei Cruci, sau Maicii Domnului, sau sfintelor icoane sau să nu mergeți la Biserică, sau să nu ascultați de preot. Aceia vin cu satana în inimă și-n minte să vă rupă de Biserică, de adevărul nostru dogmatic, de credința noastră […]

Lumea aceasta ne stoarce de putere, ne consumă cu toate problemele ei

2021-01-27 10:12:33 | Vizualizări 133

Nu vorbi mai mult decât e nevoie, nu te contrazice cu nimeni, nu supăra pe nimeni prin ce spui. Fugi de prilejurile de a cădea în păcate, pe cât poţi, fugi de agitaţia, zgomotul şi zarva lumii!