Cuvinte duhovnicești

Sfântul Ierarh Grigore din Nazianz - Cuvântătorul de Dumnezeu

2023-02-07 11:56:24 | Vizualizări 40

La 25 ianuarie / 7 februarie îl prăznuim pe Sfîntul Ierarh Grigorie Teologul de Nazianz (329-389) care s-a născut la Arianz, în partea de sud-vest a Capadociei în secolul al IV-lea într-o familie de aristocraţi. Tatăl său era episcop, iar mama sa se trăgea dintr-o familie creștină. A primit o educaţie aleasă acasă, a studiat […]

„Fericirile” Sfântului Ierarh Grigore Teologul

2023-02-07 11:37:39 | Vizualizări 46

Fericit cel ce vețuind pe pământ și-a îndumnezeit mintea, făcând-o să cugete cele cerești, nu cele pământești. Fericit cel care, deşi amestecat cu cei mulţi, nu se întoarce spre cei mulţi, ci şi-a înălţat întreaga inimă spre Dumnezeu. Fericit cel care dând toate averile sale L-a cumpărat pe Hristos şi are drept avuţie numai crucea […]

Istoria Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni „Potolește întristarea mea”

2023-02-07 11:28:38 | Vizualizări 139

Icoana Maicii Domnului „Potolește întristările noastre” este prăznuită pe 25 ianuarie / 7 februarie și 9 / 22 octombrie. Chiar numele acestei icoane este o rugăciune către Maica Domnului, pentru izbăvirea de boli și întristări trupești și duhovnicești. Această icoană minunată a fost descoperită în Moscova, în Biserica „Sfântul Nicolae” din cartierul Pupişevo, unde a fost adusă de către […]

Sfânta Xenia ajută la găsirea unui loc de muncă

2023-02-06 21:54:42 | Vizualizări 119

Mult timp a căutat V.A. o slujbă care să-i convină, dar nu a găsit. A încercat în multe locuri să lucreze, dar nicăieri nu a putut rămâne. Lucra câte o săptămână, după care pleca, iar uneori era dat afară de către conducerea fabricii în care se angajase. Trecură câţiva ani tot încercând să-şi găsească un […]

Viața Sfintei Xenia din Sankt Petersburg

2023-02-06 21:49:41 | Vizualizări 50

Cuvioasa Xenia de la Sankt Peterburg, numită în viața laică Xenia Grigorievna Petrova, era căsătorită cu un strălucit colonel al armatei imperiale, care era și cantor la curte, și ducea o viață de lume și îmbelșugată în sânul aristocrației capitalei. Moartea neașteptată a soțului ei, pe când nu avea decât douăzeci și șase de ani, […]

Dumnezeu trebuie iubit nu pentru ceva, ci pentru că e Creatorul nostru

2023-02-03 22:56:05 | Vizualizări 60

Cei ce iubesc cu adevărat pe Dumnezeu nu s-au hotărât să-I slujească nici pentru Împărăţie ca nişte negustori pentru câştig, nici pentru teama de muncile care aşteaptă pe cei păcătoşi, ci ca unii ce iubesc numai pe Dumnezeu însuşi şi pe Făcătorul lor şi cunosc, în temeiul unei rânduieli fireşti, că trebuie să umble întru […]

Dumnezeu nu a lăsat şi nu lasă văduviţi credincioşii de apărători şi mărturisitori ai Dreptei Credinţe

2023-02-03 21:10:39 | Vizualizări 128

Vremuri tulburi în Ortodoxie şi atacuri asupra bisericii au fost mereu. În unele perioade, vremurile tulburi erau mai intense, alte ori mai îndelungate, însă e foarte important să ştim că au fost, şi nădăjduim că mai sunt, și da, mai sunt încă, adevăraţi mărturisitori, apărători şi călăuzitori ai credincioşilor în vremurile de restrişte duhovnicească. Prin […]

Cuviosul Maxim Mărturisitorul – apărător neînfricat al Ortodoxiei

2023-02-03 20:22:25 | Vizualizări 66

Sfântul Maxim Mărturisitorul (cca. 580-662) a fost un teolog și sfânt părinte al Bisericii, cunoscut mai ales pentru scrierile sale de mistică și ascetică, precum și un apărător al Ortodoxiei în fața ereziei monotelismului. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face pe 21 ianuarie / 3 februarie, iar mutarea moaștelor pe 13 / 26 august. Sf. Maxim s-a născut la Constantinopol în anul 580, într-o familie nobilă și a avut parte de o […]

Să știți că acolo unde este minciună și dezbinare este un drac

2023-02-02 06:47:11 | Vizualizări 120

Diavolul mereu atacă pacea. În familie, în comunitate, în lume, în suflet. Dacă știm acest fapt, că acolo unde este un miros de ceartă este un diavol, să fim mai prudenți și mai hotărâți de a alege pacea. Să știți că acolo unde este minciună și dezbinare este un drac. Poate chiar să ne fie de ajutor […]

Cine vrea să aibă copiii ascultători, trebuie și el să asculte de Dumnezeu

2023-02-02 06:44:44 | Vizualizări 49

Într-o carte despre educarea copiilor și-n general a copiilor se spune: „Cine a reuşit să-i facă pe copii ascultători, acela şi-a îndeplinit obligaţiile, şi-a înfăptuit misiunea de educator.” Pornind de la această constatare, trebuie să spunem că ascultarea este o „plantă” care nu creşte şi nu rodeşte oriunde, ci doar acolo unde găseşte teren prielnic. […]