Cuvinte duhovnicești

Să urmăm nevoințele duhovnicești ale Maicii Domnului, care de la 3 ani deja lucra faptele mântuitoare

2022-12-03 19:43:15 | Vizualizări 92

Preacurata Fecioara Maria s-a învrednicit prin Har de a fi Maica Domnului, datorită marilor Sale nevoinţe duhovniceşti, pe care le-a lucrat încă de la vârsta de 3 ani, când a fost adusă prin făgăduință în templu, adică în biserică. O să atingem, oare şi noi, într-o măsură sau alta, asemenea nevoinţe, ca să ne facem […]

Cuvânt de învățătură duhovnicească la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

2022-12-03 19:03:16 | Vizualizări 92

În Biserica noastră Ortodoxă, nimbul de sfinţenie al Sfintei Fecioare Maria străluceşte mai presus decât nimbul tuturor Sfinţilor, căci ea este mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Sărbă­toarea de astăzi o cunoaştem sub numele de „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Se numeşte aşa pentru faptul că aceea care […]

Sfântul Proroc Avdie, din căpitan de oști, ucenic al Sf. Proroc Ilie

2022-12-02 09:12:59 | Vizualizări 63

Sfântul Proroc Avdie era din pământul Sichem, dintr-un sat care se numea Vitaharam și slujea la curțile împăraților lui Israil, fiind ispravnic al casei împărătești a lui Ahav. Iar din tinerețile sale se temea foarte mult de Domnul. Apoi, când poporul Israil se depărtase de Dumnezeu și se închina idolului Baal, Avdie slujea adevăratului Dumnezeu […]

A nostru este să ne luptăm cu patimile și poftele, biruința o va da Dumnezeu când va vrea

2022-12-02 08:41:28 | Vizualizări 124

Cuviosul Serafim de Sarov spunea: „Diferența dintre un păcătos care piere și un păcătos care se mântuiește constă doar în hotărârea lui de a urma calea ce și-o dorește”. Căci a nostru este să alegem cale care duce spre Dumnezeu și să ne luptăm cu ispitele și încercările care le întâlnim pe această cale. Important […]

Prin patimi și păcate, ochiul sufletului, adică mintea se întunecă și orbește duhovnicește

2022-12-02 08:06:22 | Vizualizări 74

Întunecarea minții se face din patimi, gâlceavă, tulburări, din grija cea fără de măsură, din necazuri, din gândurile multe, din săturare și din somn mult. De multe ori întunecarea minții se face de la draci, când ei se apropie de noi. Prin aceste patimi se închide în noi ochiul sufletului, adică mintea se întunecă, se […]

Și sufletul are nevoie de hrană

2022-12-01 13:20:59 | Vizualizări 112

Ce este, așadar, mai important pentru nou-născut? Hrana, sau încălzirea, sau baia, sau ocrotirea? Poți spune că una dintre ele este mai importantă decât alta, dar trebuie să recunoști că toate patru sunt foarte importante pentru dezvoltarea corectă a copilului. Sufletul unui om care s-a deșteptat și s-a pocăit e ca un nou-născut. Adu-ți aminte […]

Sănătatea nu depinde numai de hrană, ci cel mai mult de liniştea sufletească

2022-12-01 12:55:05 | Vizualizări 106

Înfrânarea patimilor este mai bună decât orice medicament; şi prelungeşte durata vieţii... Aţi solicitat tratament. Iată tratamentul. Alergaţi la Maica Domnului şi ea totdeauna vă va ţine în stare de bucurie… Sănătatea nu depinde numai de hrană, ci cel mai mult de liniştea sufletească. Viaţa în Dumnezeu, desprinzându-se din valurile lumii, umbreşte cu pace inima, […]

Focul cel curățitor a lui Dumnezeu

2022-11-30 10:40:19 | Vizualizări 77

Dumnezeul nostru este foc (v. Evr. 12, 29), ne învaţă Scriptura, însă prin lucrarea acestui foc se stinge treptat şi în cele din urmă piere desăvârşit focul păcatului, focul trupesc şi sufletesc. Focul dumnezeiesc este curat, subţire, luminos, împărtăşeşte minţii adevărul, iar inimii o linişte minunată, o minunată răceală faţă de tot ce e pământesc, belşug de blândeţe, […]

Pomenirea Sfântului Ierarh Grigore Taumaturgul

2022-11-30 10:26:30 | Vizualizări 71

Sfântul Ierarh Grigore Taumaturgul s-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinţi bogaţi. Sfântul Grigorie a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275). După moartea tatălui său, când Grigorie avea 14 ani, creşterea lui a rămas în grija mamei, care l-a trimis la dascăli de seamă, unde a învăţat limba latină şi arta oratoriei. […]

Cât se înșală oamenii care caută fericirea în țări străine, în călătorii, în bogăție, în averi mari și plăceri, în desfătări trupești și lux

2022-11-29 12:01:55 | Vizualizări 155

Nimic nu este mai de preț decât o inima curată, pentru că o astfel de inima devine tron al lui Dumnezeu. Și ce este mai plin de slavă decât tronul lui Dumnezeu? Cu siguranță că nimic. Dumnezeu spune despre cei cu inima curată: „Voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și […]