Cuvinte duhovnicești

Cuvânt de laudă la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

2022-07-06 17:47:37 | Vizualizări 32

Cinstitul Înaintemergător este cel mai mare dintre toţi sfinţii Vechiului Legământ şi, am putea spune, de neajuns în sfinţenie. Cu toate că a fost numit cel mai mic în Împărăţia cerurilor (Mt. 11, 11; Lc. 7, 28), asta nu înseamnă că nu are un loc esenţial înaintea lui Hristos. Toate acestea sunt semne ale dumnezeieştii iconomii, şi de […]

Gânduri duhovniceşti la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

2022-07-06 17:09:51 | Vizualizări 26

Astăzi cinstim naşterea celui mai mare între cei născuţi din femeie (Matei 11, 11), a celui mai mare om după Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Astăzi slăvim naşterea Zorilor care au premers zilei arătării lui Hristos, anunţată în această lume. Astăzi slăvim naşterea pustnicului, a pruncului şi a omului pustnic, cel care a făcut cunoscut şi […]

Toată lumea vorbește despre dragoste, dar toți suferă de singurătate

2022-07-06 07:05:46 | Vizualizări 80

De ce să-ți faci atâtea griji? Că ce-o să mă fac mâine? Dar ești sigur c-o să ajungi ziua de mâine? Dacă ai pus noaptea capul pe pernă și nu te mai ridici la rugăciune dimineața? Cea mai mare luptă a vrăjmașului cu omul e că nu-l lasă să trăiască prezentul. Sau în viitor, sau […]

Să ai pururi în minte pomenirea morții și ziua judecății, și astfel nu vei păcătui

2022-07-05 08:56:58 | Vizualizări 66

Aşteaptă în fiece zi ieşirea ta din această viaţă şi găteşte-te pentru călătoria aceea. Căci porunca cea înfricoşătoare va veni în ceasul în care nu te aştepţi şi vai de cel găsit nepregătit. De eşti tânăr, duşmanul de multe ori îţi şopteşte: „Încă eşti tânăr. Bucură-te de plăcerile tale, iar la bătrâneţe te vei pocăi. Doar […]

Să nu căutăm doar la frumusețele văzute, ci și la cele nevăzute

2022-07-05 08:35:15 | Vizualizări 45

Îmi amintesc că discutam cu un sculptor, care mi-a zis: „Adesea, oamenii îşi imaginează că sculptorul ia o bucată de stâncă, marmură sau fildeş, se gândeşte ce ar putea proiecta în ea şi începe să elimine din ea tot ce nu corespunde viziunii lui. Nu e adevărat. Adevăratul sculptor se uită la material şi, privindu-l, descoperă, […]

Preocuparea doar de cele materiale, dar nu și de mântuire, vădește prezența unei vieți păgânești

2022-07-05 08:00:48 | Vizualizări 39

În pericopa evanghelică din a treia duminică după Cincizecime, Hristos îndeamnă pe oameni să nu devină robii materiei, să nu se lase biruiţi de grijile materiale, ci să se încreadă în puterea Sa de ajutorare. Mântuitorul Hristos vrea să întărească încrederea oamenilor în providenţă, arătându-ne mâna lui Dumnezeu în conducerea lumii. El ne îndeamnă să […]

Preocupându-ne doar de cele materiale și trecătoare, vom fi mereu neliniștiți

2022-07-03 09:06:15 | Vizualizări 68

Evanghelia duminicii a III-a după Cincizecime, reprezintă o stăruitoare chemare din partea Mântuitorului ca, mai înainte de a ne îngriji de cele ale trupului, să căutăm ceea ce-i este cel mai mult de trebuinţă sufletului: împărăţia cerurilor. „Grijile vieţii” nu se referă numai la cele de trebuinţă vieţii de aici, sub aspect material, ci şi […]

La sfârşitul omenirii vor fi multe tulburări

2022-07-02 07:40:04 | Vizualizări 349

Înainte de sfârşitul vieţii pe pământ vor fi tulburare, războaie, frământări civile, foamete, cutremure. Oamenii vor suferi de spaimă, vor muri de aşteptarea nenorocirilor (Luca 21, 26). Nu va fi nici viaţă, nici bucuria vieţii, ci o stare chinuitoare de pierdere a legăturii cu viaţa. Dar nu se va pierde numai legătura cu viaţa, ci şi cu credinţa; şi Fiul […]

Trecerea la cele veşnice a Sfântului Ierarhului Ioan Maximovici sau cum moare un sfânt

2022-07-02 07:34:00 | Vizualizări 62

Ca mulţi sfinţi înaintea lui, arhiepiscopul Ioan Maximovici cunoscuse dinainte momentul morţii sale, aşa cum mărturiseşte mitropolitul Filaret, care scrie: „Pot spune că ultima dată când Înaltpreasfinţitul Ioan a participat la o întâlnire a Sinodului, după ce am oficiat un paraclis pentru călătoria sa la San Francisco cu sfânta icoană a Maicii Domnului de la Kursk, şi-a luat […]

Frate, nu spune: „Azi păcătuiesc şi mâine mă pocăiesc”

2022-07-01 07:35:49 | Vizualizări 92

Fraţilor, vremea potrivită pentru pocăinţă e chiar timpul de faţă. Fericit cel ce n-a căzut nicicum în mrejele vrăjmaşului. Dacă, însă, cineva a căzut, iar mai apoi a rupt plasele şi a scăpat fugind de la el, atâta vreme cât e în viaţa de acum, pentru mine şi acesta-i fericit. Căci, vieţuind încă în trup, a putut […]