Cuvinte duhovnicești

Cuvânt de laudă la Nașterea Maicii Domnului

2021-09-22 10:37:08 | Vizualizări 33

Astăzi s-a arătat o lume nouă şi un rai străin, întru care şi din care s-a născut un nou Adam, Care îl plăsmuieşte din nou pe vechiul Adam şi înnoieşte lumea întreagă, Care nu a fost amăgit, ci l-a amăgit El pe amăgitorul, şi dăruieşte slobozire celor ajunşi sclavii păcatului prin amăgire. Astăzi s-a gătit […]

Sfinţii Ioachim şi Ana, cea mai sfântă pereche de pe pământ

2021-09-22 08:13:47 | Vizualizări 143

De mic copil aveam mare evlavie la Sfinţii Ioachim şi Ana. Chiar am spus cuiva, că atunci când mă vor face călugăr, aş vrea să-mi pună numele de Ioachim. Cât de mult le datorăm! Sfinţii Ioachim şi Ana sunt perechea cea mai nepătimaşă care a existat vreodată. Nu au avut deloc cugetare trupească. Dumnezeu aşa l-a plăsmuit […]

Minunia din Colose a Sfântului Arhanghel Mihail sau cum poartă de grijă Dumnezeu celor credincioşi

2021-09-19 04:54:46 | Vizualizări 143

În ziua de 6/19 septembrie, a fiecărui an, Biserica Ortodoxă face amintită săvârşirea Minunii din Colose de Sfântului Arhanghel Mihail. În sinaxarul acestei  zile găsim relatate următoarele: „Oraşul Colose, din Frigia – Turcia de astăzi – a fost locul unei înfloritoare comunităţi creştine, pentru că aici Evanghelia lui Hristos a fost vestită de Sfinţii Apostoli […]

Ce folos că ești mai bun, dacă judeci pe toți

2021-09-17 07:09:38 | Vizualizări 108

Omul cuprins de păcate, nu-și vede vinovăția sa, dar vede depărtarea și întârzierea lui Dumnezeu la cererea lui și păcatele altuia. Aceasta este o neputință sufletească; o boală. Omul care judecă aproapele se împietrește, cârtește, slăbește în credință, îl învinuiește pe Dumnezeu pentru nereușită și nu se pocăiește, nu varsă lacrimi, nu începe a lucra […]

Tinere, în fața cerului tu nu eşti o biată piesă, ci eşti un suflet, ești un tot

2021-09-17 06:20:23 | Vizualizări 93

Mă adresez din nou ţie, tinere, pentru că pe tine te-am ales dintre toţi cei cărora m-aş fi putut adresa; căci tu eşti cel mai apt să asculţi cuvântul lui Hristos, tu eşti nobil şi pur. De aceea, tinere, te chem de şapte ori, căci şapte sunt laudele zilei către Dumnezeu, aşa cum spune Psalmistul: […]

Model de „Declarație pe propria răspundere”, necesare părinților în instituțiile de învățământ

2021-09-16 06:27:28 | Vizualizări 456

  Sau în cazul când părintele este supus la școală să semneze o Declarație pe proprie răspundere că se supune unor reguli impuse în cadrul instituției de învățământ, o poate înlocui cu un model tip prin care părintele va respecta INSTRUCȚIUNEA privind măsurile de organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ primar, pentru anul de învăţământ 2021-2022 […]

Modele de cerere necesare părinților în instituțiile de învățământ

2021-09-16 06:08:58 | Vizualizări 158

Orice părinte care se preocupă de situația în care copilul personal la școală poate fi supus unor măsuri sau a unor acte medicale / intervenţie medicală față de copil, fără înștiințarea și acordul părintelui poate să utilizeze modelul de act de mai jos: Către administraţia   _______________________________ De la  _____________________________ DEMERS În conformitate cu Hotărârea nr. […]

Sfinții ne ajută, doar dacă îi chemăm în ajutor

2021-09-16 05:59:38 | Vizualizări 218

Sfinţii Părinţi au constatat că singuri nu putem reuşi multe lucruri cu privire la rugăciune. Avem nevoie de sprijin, de susţinere. Avem nevoie de îndrumători iscusiţi la început, de alţi Părinţi, de cărţi; şi încet-încet, unii, după o vreme au parte de ajutorul sfinţilor. Şi mai ales de cel al Născătoarei de Dumnezeu. Cerem ajutorul zicând […]

Biserica este cer pe pământ, este casa lui Dumnezeu

2021-09-15 07:08:38 | Vizualizări 235

Creștinul adevărat se cuvine a ști că față de biserică trebuie să aibă o atitudine sufletească deosebită. Deoarece biserica este casă a lui Dumnezeu. Și dacă în casa oricărui om nu poți și nu trebuie să te comporți neadecvat, cu atât mai mult în casa lui Dumnezeu. De aceea și Sinodul de la Gangra în […]

De ce îl cinstim pe Sfântul Alexandru Nevski, un sfânt rus

2021-09-14 21:01:09 | Vizualizări 119

Printre sfinții pe care îi întâlnim pomeniți pe 30 august / 12 septembrie, este și Sfântul Binecredincios Kneaz Alexandru Nevski, un sfânt de naționalitate rusă, căruia i se face pomenire, ca amintire a mutării cinstitelor sale moaște în anul 1724, din orașul Vladimir în Petersburg. De ce am ales să vorbesc anume de acest sfânt […]