Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a luat parte la Ședința de lucru cu Centrele de Plasament Nestatale

Luni, 29 mai 2017, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, s-a aflat în incinta Centrului de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” din municipiu Chișinău. Aici Ierarhul, care este și directorul acestei instituții, s-a aflat în mijlocul copiilor din cadrul orfelinatului, controlînd reușitele fiecăruia și ascultîndu-i pe fiecare în parte, după care i-a încurajat îndemîndui să fie mai sîrguincioși și stăruitori dacă doresc cu adevărat să ajungă la ceia ce-și doresc în viață. Ca de obicei, Preasfinția Sa, a discutat cu angajații Orfelinatului, în special cu medicul, psihologul și asistentul social luînd cunoștință despre starea sănătății, comportamentul  și adaptarea copiilor în cadrul societății.

Tot astăzi în incinta Centrului de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” a avut loc Ședința de lucru cu Centrele de Plasament Nestatale la care a luat parte și Stăpînul nostru.

Invitați la Ședință au fost:

 • Dna Rodica TEREHOVSCHI, Șef DMPDC;
 • Dna Tamara LISNIC-RĂSCOALĂ, Șef DPDC Buiucani;
 • Centrul de Plasament „Mama Margherita” finanțat de Fundația „Don Bosco” Italia;
 • Centrul de Plsasament „Regina Pacis” finanțat de Fundația „Regina Pacis” Italia;
 • Centrul de Plsasament „Concordia” finanța de Asociația obștească „Concordia Proiecte Sociale” Austria;
 • Instituția Religioasă Centru de Resurse și Ajutor pentru copii (CRAC) susținută de Cultul Religios Uniunea Bisericilor Penticostale din RM;
 • Centrul de Plsasament „Curcubeul Speranței” susținut de AO ADRA Internațional și ADRA Suedia (Adventiști).

Tematica Ședinței: „Procedura de conlucrare cu autoritatea tutelară de nivelul I și II Schimb de experiență”

Întrebări abordate:

 1. Prezentarea succintă a fiecărei instituții participante
 2. Conlucrarea cu DMPDC și DPDC de sector
 3. Conlucrarea cu primăriile și Direcțiile de asistență socială și protecție a familiei din RM
 4. Diferența generației din perspectiva practicii de lucru cu copiii
 5. Excursie prin Instituția gazdă