Mesaj de felicitare din partea copiilor care cresc și se educă în Casa de Copii „Preafericitul Iosif” din mun. Chișinău, adresat Preacuvioasei Egumene PARASCHEVA (Cazacu), cu ocazia prăznuirii ocrotitorului ceresc

Scumpa noastră mămică,

Cu această binecuvîntată ocazie, Ziua Îngerului, Bunul Dumnezeu să reverse asupra Cuvioşiei Voastre harul păcii şi mila Sa cea bogată.  Să aveţi parte de multe bucurii duhovniceşti şi binecuvîntări cereşti.

Vă mulţumim din suflet pentru dăruirea, generozitatea şi sacrificiul depus la creşterea şi educarea noastră.

Ne închinăm cu pietate în faţa Sfinţiei Voastre şi ne rugăm Cuvioasei Parascheva să  Vă fie mijlocitoare în faţa Sf. Treimi ca să atingeţi cele mai înalte trepte ale vieţii spirituale şi să ajungeţi la limanul cel mult dorit al mîntuirii.

Cu distinsă dragoste

ai Dumneavostră dragi copii