Jumătatea de veac în mărturisirea credinței drept-măritoare, Bucurie sfântă prin cântul duhovnicesc

,,Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul!” (Psalmul 103, 1)

Prin mila Bunului Dumnezeu și cu străduințele Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, anunțăm cu bucurie apariția unui nou CD prilejuit de împlinirea a 50 de ani de viață a arhipăstorului nostru.

Titlul foarte sugestiv al acestui CD ,,Mergeai cu Crucea-n spate” face trimitere la viața Preasfințitului Petru, care, iată, deja de 50 de ani urmează neșovăielnic calea către Dumnezeu, și, mai mult decât atât, face lucrătoare această urmare hristică prin faptele de milostenie și încurajare a celor pe care-i păstorește ca să-și asume și ei această stare de jertfă, amintind de bine cunoscutele cuvinte evanghelice care trebuie să călăuzească ca un far viețile noastre ale creștinilor: ,,Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Matei 16, 24; Marcu 8, 34; Luca 9, 23), și de cuvintele Sf. Chiril al Ierusalimului, care a spus că ,,la Tatăl nu putem intra decât în stare de jertfă curată”.

Cu multă dragoste și recunoștință pentru susținerea pe care Preasfințitul Episcop Petru o oferă necontenit lor și acestei episcopii, Corul de Preotese a Episcopiei noastre în frunte cu dirijoara Irina VIZITIU (Gajim) – singurul cor de cucoane preotese din Republica Moldova – au înregistrat acele cântări duhovnicești, de care lumea a auzit prin parohiile lor și la momente de încercare și greutate pe inimi, și le-au amintit și le-au fredonat. Amintim aici doar câteva titluri: ,,Ale mamei rugăciuni”, ,,Eu sunt numai un călător”, ,,Străin am fost odată”, ,,Mergeai cu crucea-n spate”. Amintim că la baza acestor cântări puse la dispoziția dumneavoastră de către Corul de Preotese, stau ore întregi de repetiții și muncă asiduă pentru a fi interpretate la cel mai înalt nivel!

Fie slăvit numele Domnului prin aceste cântări duhovnicești! Pace și bucurie sfântă celor care, îndemnați de cuvintele Sf. Ap. Pavel: ,,Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre” (Efeseni 5, 19), caută cu tot dinadinsul să-L laude asemeni îngerilor din ceruri, și să facă voia Lui în viața lor.

Binecuvântăm apariția acestui CD de cântări duhovnicești și rugăm pe milostivul Dumnezeu să aducă sănătate, pace și liniște sufletească în casele credincioșilor.

Pentru procurarea acestui CD și pentru mai multe informații, nu ezitați să apelați la numerele de telefon ale Centrului Eparhial din Municipiul Ungheni: 0236 2-51-71; 0236 2-97-72.