Adresarea Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii KIRIL cu prilejul sărbătoririi Zilei Tineretului Ortodox

Dragi frați și surori!

 

Vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii Întâmpinării Domnului și Zilei tineretului ortodox!

Acum prăznuim unul din cele mai importante evenimente ale istoriei evanghelice. Cel purtat pe car de heruvimi şi de serafimi  lăudat cu cântări, Domnul (stihira praznicului) acum este pus în mâinile dreptului Simeon, care a primit făgăduința, că nu va gusta moartea, până ce nu-l va vedea pe Hristos. Această deosebită întâlnire: a omului, care caută pe Dumnezeu și a Creatorului, Care dorește să mântuiască creatura Sa, deja a avut loc în inima fiecărui din noi.  Anume ea ne-a adus în sfânta biserică, a umplut sufletul cu bucurie nemărginită, a dăruit speranță că vom fi cu Hristos în veșnicia fericită.

Întâlnirea cu Domnul trebuie în mod cardinal să schimbe viața noastră, să influențeze asupra faptelor noastre, fiindcă după cum știm din Evanghelie, ceea ce am făcut aproapelui, aceea am făcut și lui Dumnezeu (Matei 25, 40). Fiind încălziți de dragostea lui Hristos, suntem chemați să arătăm această dragoste oamenilor, să facem faptele milosteniei. Acest lucru este posibil pentru fiecare: a hrăni pe cel flămând, a ajuta pe cel ce este în nevoie, a zice un cuvânt de întărire celui ce se află în deznădejde, a mângâia pe cel ce plânge, a vizita pe cel bolnav. Îndeosebi îndemn la aceste fapte tineretul – oameni energici și iubitori de viață, care prezintă inițiativă și sunt gata a face acțiuni active, trude, pentru binele aproapelui.

Atotmilostivul Dumnezeu să Vă dăruiască puteri sufletești și trupești, bucurie duhovnicească și ajutorul Său în toate începerile și faptele bune. Binecuvântarea lui Hristos să fie cu voi cu toți.

+ KIRIL,

PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII