Protopopul circumscripției Hîncești, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ la 40 ani de viață

Preacucernicului Protoiereu Serghei SLĂNINĂ
Protopopul circumscripției Hîncești

Preacucernice părinte Serghei,
Cu frăţească dragoste în Hristos, Primiți cordialele mele felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii a 40 ani de viață a Sfinției Voastre. Fie ca Iisus Hristos Arhiereul Cel vieşnic, să Vă dăruiască pace, bucurii duhovnicești, puteri sufletești și trupești și ajutor sfânt în activitatea ce o desfășurați. Ziua de astăzi să fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc.
Din inimă Vă doresc să fiți mereu tânăr la suflet și la trup și mă rog Mântuitorului Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă răsplătească din preaplinul harului și al iubirii Sale de oameni toată osteneala depusă spre slava și binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe!
De asemenea, consider că puterea credinței, dăruirea de sine pentru cele sfinte, dar şi cumsecădenia, perseverența şi onestitatea vor rămâne particularități esențiale ale personalității Preacucerniciei Voastre, iar tinerii din parohia încredințată, care aud cuvântul lui Dumnezeu să fie semințe bune care vor încolți și vor aduce rod.

La mulţi şi binecuvântaţi ani şi toţi în lumina Celui Preaînalt!
+ PETRU
Episcop de Ungheni și Nisporeni