Protoiereul Nicolae OLARAŞU, Preşedintele Sectorului Eparhial, Probleme Liturgice şi de Pastoraţie, la 40 ani de Preoție

Preacucernice Părinte Nicolae,

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul, Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa fiecărui slujitor al altarului, dar în deosebi pentru Sfinția Voastră, la cei 40 de ani de preoție, adresându-Vă călduroase urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pastorală pe care o desfăşuraţi în cuprinsul episcopiei şi parohiei încredințate. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de Harul pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc la Taina Preoției. Anii slujiți la sfîntul prestol să vă fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintescă şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

+PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni