Preacuviosul Arhimandrit SPIRIDON (Jalbă) La Popas Aniversar

Preacuvioase Părinte Stareț,

În această frumoasă şi liniştită zi de ianuarie Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia împlinirii a 43 ani de viață.

Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din tinereţe ati ales sa Vă închinați viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale.  Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte sfînta mănăstire Veverița împreună cu toţi nevoitorii ei. Acest aşezămînt monahal este bine primenit, toate sunt bine chivernisite, dar mai ales, creștinii care o vizitează se bucură de înalta sa ţinută monahală şi morală.

Atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult  ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească  a Preacuvioşiei Voastră.

Cu parinteasca dragoste și prețuire,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni