Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni adresat stareţei mănăstirii Frumoasa, Egumena BENEDICTA (Mura) cu ocazia aniversării a 40 ani de viață

Preacuvioșiei Sale

Preacuvioasei Egumene BENEDICTA (Mura)

Stareța Mănăstirii “Sf. Treime”, Frumoasa

În această frumoasă şi liniştită zi de august Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia împlinirii frumoasei vîrste de 40 ani de viață.

Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din fragedă tinereţe părinţii v-au acordat binecuvîntare de a Vă închina viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale.  Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte sfînta mănăstire Frumoasa împreună cu toţi nevoitorii ei. Acest aşezămînt monahal este bine primenit, toate sunt bine chivernisite, dar mai ales, pelerinii se bucură de înalta sa ţinută monahală şi morală.

Depuneţi multă strădanie şi efort ca surorile  şi noile monahii să îmbine  util ascultarea cu tradiţiile şi rînduielile  monahale autentice.

Atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult  ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească  a Preacuvioşiei Voastre.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintescă dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni