Mesajul Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat protoiereului Grigorie Dodon cu ocazia zilei de prăznuire a îngerului păzitor

Prea Cucernicului Protoiereu Mitrofor Grigore (DODON)

Parohul bisericii „Minunea Sf. Arh. Mihail” din sat. Vărzăreștii Noi, rn. Călărași Protopop de Călărași

Prea Cucernice Părinte Grigore,

Cu o deosebită plăcere Vǎ adresez astăzi sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi Sfântului Octrotitor al Prea Cucerniciei Voastre!

Vă exprim recunoştinţă pentru trăirea creştinească, dragostea, smerenia, devotamentul şi munca neostenită în ascultarea de loc ușoară de protopop de Călărași.

Cunoscîndu-Vă ca pe un slujitor vrednic și devotat Bisericii lui Hristos, mă rog Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască și de acum încolo aceeași rîvnă, dăruire de sine, spirit de inițiativă, curaj și putere pentru a făuri și în continuare lucruri mărețe și frumoase spre slava lui Dumnezeu și binele Sfintei Biserici.

Să ne trăiți întru mulți și fericiți ani!

Cu arhieresti binecuvântări,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni