Mesajul Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Preasfințitului IOAN, Episcop al Sorocii și Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia aniversării a 41 ani de viață

Preasfințite Episcop IOAN,

În această aleasă Zi pentru Preasfinția Voastră, la popas aniversar, dorim să Vă aducem Sincere Felicitări prilejuite de Nașterea Dumneavoastră pe acest pământ din părinți binecredincioși!

Preasfințite Părinte, am vrea în primul rând să ne înălțăm gândurile de considerațiune și gratitudine față de părinții care V-au născut, în deosebi bunicii care V-a crescut și educat în spirit creștin-ortodox.

În acele timpuri în care ați răsărit în casa părintească, cu siguranță le-a fost greu părinților și bunicii să vă implanteze în suflet sămânța cea adevărată a învățăturii corecte, dar întrucât ați ajuns o persoană cu un așa statut în Mitropolia noastră, nu putem decât să ne convingem de justețea adevărului sădit și udat de Dumnezeu.

Mult stimate Stăpâne, V-ă cunosc de mai mulți ani, timp în care Va-ți remarcat ca un bun chivernisitor al harului lui Dumnezeu atât în calitate de Secretar al Episcopiei pe care o păstoresc, îndeplinind numeroase ascultări încredințate, cât și în calitate de Egumen al Mănăstirii Hârbovăț, de aceia astăzi, aveți o mulțime de motive să mulțumiți Domnului pentru ceea ce sunteți și rezultatele pe care le aveți, și însăși faptul că V-ați dedicat în totalitate slujirii sacerdotale și aproapelui arată convingerea absolută a Preasfinției Voastre că lui Dumnezeu îi datorați totul și iată de ce viața Dumneavoastră pilduitoare rodește conform chemării de sus.

Preasfințite Vlădica IOAN, ajuns la această vârstă frumoasă de 41 de ani, doleanța noastră este de a conștientiza și mai puternic că Dumnezeu întărește pe robii Săi, și robul Său pe toate le poate face întru Hristos, Cel care îl întărește (cf. Filipeni 4:13).

De aceea, în nimbul acestor cuvinte encomiastice, primiți Cordialele noastre Felicitări, împreună cu tradiționalele urări de sănătate, binecuvântare și statornicie în cele sfinte!

Dumnezeu să Vă păzească pașii vieții și să vă călăuzească spre tot lucrul cel bun!

Întru Mulți Ani, Preasfințite Stăpâne IOAN,

Episcop al Sorocii și Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove.

Cu profund respect și prietenie frățească,

†Petru,

Episcop de Ungheni și Nisporeni