Mesajul Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Monahiei VERA (Ivancic), Iconom al Centrului de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” din mun. Chișinău, cu ocazia jubileului de 50 ani de viață

Cuvioasă Maică VERA,

La acest popas jubiliar, Vă adresez cele mai alese cuvinte de felicitare și recunoștință, atît în calitate de Director al Centrului de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” din mun. Chișinău cît și ca Episcop și părinte duhovnicesc al Cuvioșiei Voastre.

Dumnezeu să vă răsplătească din darurile Sale cele bogate, pentru viața pe care o jertfiți lui Dumnezeu și copiilor orfani din cadrul Centrului unde activați. Sunteți un exemplu bun de urmat pentru mulți monahi și mireni, punîndu-vă viața în slujba oamenilor în special a acestor copii cu care viața a fost mai cruntă, iar Cuvioșia Voastră puneți umărul și sufletul ca în inima și ochișorii acestor copii să apară o scînteie a dragostei părintești și o nădejde în ziua de mîine.

Cuvioșia Voastră faceți parte din generaţia primelor viețuitoare a Mănăstirii „Cuvioasa Parascheva” Hîncu, de după redeschidere, unde ați îndeplinit cu multă dragoste toate ascultările și binecuvîntările încredințate iar în cadrul Centrului de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” activați încă de la înființare cu multă dăruire de sine şi jerfelnicie

Rugăm pe bunul Dumnezeu să vă fie mereu alături în lucrarea de loc ușoară, pe care o îndepliniți înzestrîndu-vă cu multă răbdare, dragoste și curaj de a merge spre calea măntuirii, întărind în credință pe cei din jur.

Întru mulți și fericiți ani!!!

Cu prețuire și dragoste părintească,

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni