Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat tuturor celor care poartă numele în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Monahi și Monahii,

Frați și Surori întru Hristos

Astăzi, când suflarea ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinții și întru tot lăudații Apostoli Petru și Pavel, mă îndrept către Sfințiile Voastre și către toți fiii mei duhovnicești care-și sărbătores sfinții ocrotitori, cu urări de sănătate trupească şi sufletească, putere şi înţelepciune în lucrarea duhovnicească pe ogorul mîntuirii.

Hristos – Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile și mijlocirile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, să Vă dăruiască mîntuire sufletească și răbdare păstrînd neclintită tăria și rîvna dreptei credințe precum au și făcut-o acești mari sfinți ai creștinizmului de pretutindeni!

Întru Mulți și Fericiți Ani!!!

Cu părintească prețuire,

† PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni