Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat stareței Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe”, or. Ungheni, Egumenei ELISAVETA (Gliga), cu ocazia zilei de naștere

Preacuvioasă Maică Stareţă!

În această zi binecuvântată și semnificativă pentru Preacuvioșia Voastră, am frumosul și creștinescul prilej, de a vă adresa, cele mai sincere și calde cuvinte de felicitare și urări de bine, cu ocazia zilei de naștere.

La acest popas aniversar, Vă doresc, să fiți și mai departe, sîrguincioasă în lucrarea faptelor bune; să fiți înzestrată, cu darurile Sfântului Duh; talanții care îi aveți, să-i înmulțiți cu toată dărnicia, spre Slava Celui de Sus.

Nu vă doresc doar tradiționalul „La mulți și fericiți ani!”, ci vă doresc mai mult decât atât, să aveți parte de veșnicie, pe care să începeți a o trăi, așa cum ne-a poruncit Hristos „din această viață”, alături de cei pe care Dumnezeu, prin Atotștiința Lui, vi i-a încredințat să-i călăuziți spre Împărăția Cerească.

Cu arhierești binecuvântări, profundă preţuire şi dragoste creştinească

+ PETRU 

Episcop de Ungheni şi Nisporeni