Mesajul de Felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Ștefan RÎMBU, Președintele Sectorului Eparhial Relații Culturale, cu prilejul împlinirii a 38 de ani de viață

Cu ocazia zilei de naștere Preacucernice Părinte, În această frumoasă şi liniştită zi pentru sfinția voastă, Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia zilei de naştere. Cu prilejul aniversării a 38 de ani de viață, vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală pe care o desfăşuraţi în cuprinsul Eparhiei noastre. Sunteți un preot cucernic și ascultător, un exemplu pentru multe familii creștine, ați îndeplinit cu scces toate binecuvîntările și ascultările încredințate iar pe lîngă toate acestea găsiți timp să dați slavă lui Dumnezeu.

Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.

Cu părintească dragoste și prețuire,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni