Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacuviosului Ieromonah SILUAN, Duhovnicul Mănăstirii ,,Nașterea Maicii Domnului” Vărzărești, cu ocazia aniversării a 40 ani de viață

Preacuvioase Părinte Duhovnic,

În această frumoasă şi liniştită zi de vară Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia zilei de naştere.

Această zi aniversară, a 40 de ani, îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din tinereţe ati ales sa Vă închinati viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale.  Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte sfînta mănăstire Vărzărești, împreună cu toţi nevoitorii ei. Acest aşezămînt monahal este bine primenit, toate sunt bine chivernisite, dar mai ales, pelerinii se bucură de înalta sa ţinută monahală şi morală.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în sfântul așezământ monahal Vărzărești. Vă dorim, Preacuvioşia Voastră, zile îndeungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de păstorire duhovnicească a mănăstirii Vărzărești, sănătate trupească şi sufletească şi mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu părintească dragoste și prețuire,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni