Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit ZOSIMA (Matei), Duhovnicul Mănăstirii ,,Sf Voievod Ștefan cel Mare” din Nisporeni, cu ocazia aniversării a 41 ani de viață

Preacuvioase Părinte duhovnic,

În această frumoasă şi liniştită zi de septembrie Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia zilei de naştere.
Această zi aniversară, a 41 de ani, îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din tinereţe ati ales sa Vă închinati viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale. Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte edificarea și prosperarea tinerei mănăstiri „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”. Acest aşezămînt monahal este bine primenit, toate sunt bine chivernisite, dar mai ales, lipsa de brațe de muncă nu împiedică dezvoltarea mănăstirii în pusietatea Chiscului Ostașului.
Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în sfântul așezământ monahal din Nisporeni. Vă dorim, Preacuvioşia Voastră, zile îndelungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de povățuire duhovnicească şi de administrare a mănăstirii „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”, sănătate trupească şi sufletească şi mulţi şi binecuvântaţi ani!
Atotputernicul Dumnezeu Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem şi Vă preţuim mult ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească a Preacuvioşiei Voastre.

Cu părintească dragoste și prețuire,
+ PETRU
Episcop de Ungheni și Nisporeni