Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Adresat Preacuviosului Arhimandrit SPIRIDON (Marin) Stareţul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Hîrbovăț cu ocazia zilei de naştere

Preacuvioase Părinte,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a preacuvioşiei Voastre, Vă urăm multă sănătate, bucurii duhovniceşti și zile îndelungate.

Trăirea şi activitatea preacuvioşiei Voastre Vă recomandă ca un bun administrator şi desăvârşit iconom al Tainelor Dumnezeişti, precum şi un iscusit povăţuitor pe calea care duce spre Hristos. Dovada activităţii jertfelnice depusă spre consolidarea şi edificarea Sfintei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului”, Hârbovăț, se vede de îndată ce păşeşti pragul acesteia.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în sfântul așezământ monahal Hârbovăț, precum și în celelalte ascultări încredințate. Vă dorim, preacuvioşia Voastră, zile îndelungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de păstorire şi de administrare a mănăstirii Hârbovăț, sănătate trupească şi sufletească şi mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu binecuvântări arhiereşti,

+ PETRU

____________________________

Episcop de Ungheni şi Nisporeni