Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit SPIRIDON (Jalbă), Starețul Mănăstirii Veverița, cu ocazia împlinirii a 20 ani de slujire la Sfântul Prestol

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

În această zi importantă pentru Cuvioșia Vostră, permiteți-ne să vă aducem cele mai sincere şi mai cordiale felicitări cu ocazia împlinirii a 20 ani de slujire la Sfântul Prestol.

Fie ca Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu să Vă întărească şi să Vă dăruiască cu toate binefacerile Sale pentru a fi şi în continuare stâlp şi pavăză dreptei credinţe, spre mântuirea sufletelor fraților și ascultătorilor dar și a închinătorilor sfintei mănăstiri.

Cu părintescă dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni