Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit PAVEL (Tabacari), duhovnicul Mănăstirii Sf. Cuv. Parascheva

Preacuvioase Părinte Arhimandrit!

Hristos a înviat!

Cu prilejul sărbătoririi zilei de naştere a Preacuvioșiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea încredinţată.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea responsabilă şi jertfelnică pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Preacuvioșiei Voastre dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă dragoste și deosebit respect,

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni