Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit KIRIL (Braguța), stareţul mănăstirii „Înălțarea Domnului”, Hârjauca, președintele Sectorului Eparhial Mănăstiri și Viață Monahală, cu ocazia aniversării a 40 ani de viață

Preacuviosului Arhimandrit KIRIL (Braguţa),

Preşedintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri şi Viaţă Monahală,

şi Stareț al mănăstirii “Înălţarea Domnului”, Hîrjauca

În această zi deosebită pentru Preacuvioșia Voastră, Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia zilei de naştere.

Această zi aniversară, a 40 de ani, îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Consacrîndu-Vă din fragedă tinereţe, în totalitate viața slujirii Mântuitorului Hristos și Bisericii Sale, V-ați recomandat ca un devotat slujitor, un iconom credincios al tainelor dumnezeiești, vrednic lucrător în ogorul Domnului, prin cuvânt și prin faptă, plin de iubire și dăruire de sine pentru mântuirea oamenilor. Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte sfînta mănăstire Hârjauca împreună cu toţi nevoitorii ei.

Trăirea şi activitatea preacuvioşiei Voastre Vă recomandă ca un bun administrator şi desăvârşit iconom al Tainelor Dumnezeişti, precum şi un iscusit povăţuitor pe calea care duce spre Hristos. Dovada activităţii jertfelnice depusă spre consolidarea şi edificarea Sfintei Mănăstiri „Înălţarea Domnului”, Hârjauca, se vede de îndată ce păşeşti pragul acesteia.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în sfântul așezământ monahal Hârjauca, precum și în celelalte ascultări încredințate. Vă dorim, zile îndeungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de păstorire şi de administrare a mănăstirii Hârjauca, sănătate trupească şi sufletească şi mulţi şi binecuvântaţi ani!

Suntem siguri că atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult,  ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească  a Preacuvioşiei Voastre.

Cu părintească dragoste și prețuire,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni