Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului părinte Protodiacon Onufrie CECAN, cu ocazia zilei de naștere și prăznuirea Sfîntului Ocrotitor

Preacucernice Părinte Protodiacon Onufrie
Prăznuirea Preacuviosului Onufrie cel Mare, ocrotitorul ceresc al preacucerniciei voastre, îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți! Slujirea la Sf. Altar reprezintă o dărurire continuă de sine, slujre pe care sfinția voastră o desfășoară cu atîta dragoste, iar roadele acesteia nu întîrzie niciodată să apară. Timpul vieții noastre pămîntești este asemănător cu perioada în care un iconar primește binecuvîntarea de a însufleți prin culori icoana supusă lucrării. Ceea ce dă contur acestei lucrări nu sunt doar gama de culori cît mai vii, nici măestria maestrului, nici tehnica lucrării, nici studiile dobîndite, ci acel lucru vital care însuflețește lucrarea este rugăciunea, pentru că rugăciunea este lucrul din care se naște și măestria, și talentul. Nu-mi rămîne decît să vă doresc ca și de acum înainte să aveți înțelepciunea și dragostea de a vă lucra icoana vieții prin dragoste, jertfă, smerenie și rugăciune, și să o înfățișați lui Hristos ca fiind una plină de lumină.

Ne rugăm bunului Dumnezeu și Preacuviosului părinte Onufrie să vă întăreasca și în continuare spre frumoasa slujbă a diaconiei.

Întru mulți și fericiți ani!

Cu mult respect,

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni