Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Înalt Preasfințitului VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia împliniri celor 67 de ani de viață

Înaltpreasfințite Stăpâne și Părinte duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe din Moldova,

Ziua de 18 august a fiecărui an, care e una semnificativă și importantă pentru Înalt Preasfinția Voastră, ne prilejuiește posibilitatea de a Vă adresa cu toată dragostea și sinceritatea cele mai alese și calde cuvinte de felicitare, fiind prin aceasta îndreptățiți și motivați sufletește, de a veni fiește, în fața Înalt Preasfinției Voastre, cu mai multe gânduri recunoștință și urări de bine.
Celebrând omagierea celor 67 ani de viață pământească, ne aducem întâi de toate aminte de regretații și minunații părinți ai Înalt Preasfinției Voastre, Vasile și Vera, care născându-vă, s-au îngrijit să vă ofere nu doar o creștere trupească, ci mai ales una duhovnicească, având astfel parte de o educare creștinească în mijlocul unei familii în care era viu duhul dragoste creștine și grija de mântuirea sufletului. Astfel, călăuzit de sfaturile părintești ale tatălui, dar mai ales întărit de rugăciunile sârguincioase ale mamei, v-ați avântat din copilărie spre Hristos, de care V-ați și legat viața, nedespărțindu-Vă nicicând de El, nici în vremea studenției, nici în vremea serviciului militar, chiar dacă vremurile de atunci nu erau tocmai prielnice pentru Credința Ortodoxă.
Mai mult decât atât, încă de tânăr V-ați dovedit a fi un slujitor râvnitor a lui Hristos, fiind 8 ani de zile la Catedrala „Adormirii Maicii Domnului” din orașul Smolensk, ipodiacon, diacon, apoi preot. Cu aceeași râvnă l-ați slujit pe Hristos încă 8 ani de zile la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Cernăuți, ca după aceasta, văzând Dumnezeu dragostea și credința râvnitoare față de El, să Vă cheme spre o slujire mai înaltă, cea a arhieriei. Astfel, prin Pronia Divină ați ajuns nu doar întâi stătătorul Bisericii din țara noastră, ci vă putem socoti dea dreptul, un înger ocrotitor și călăuzitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova.
De aceea, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, la acest frumos popas aniversar, vă dorim ca Bunul Dumnezeu să Vă dea și-n continuare puteri duhovnicești și trupești, ca să puteți cu același devotament, curaj, jertfire și râvnă să-L slujiți pe Hristos și să oblăduiți părintește, cu grijă arhierească și tact păstoresc, Biserica Ortodoxă din Moldova și pe fii ei duhovnicești, îndreptându-i spre limanul mântuirii. Harul cel întăritor, Mila cerească, Pacea sufletească și Bucuria duhovnicească să fie daruri nelipsite din viața Înalt Preasfinției Voastre.
Întrucât un părinte al Bisericii spunea că, „fiecare an al vieții pământești, e o treaptă a scării ce ne urcă spre Împărăția Cerească”, vă dorim ca Hristos să vă fie sprijin, călăuză și întărire, ca să puteți cu multă sănătate și bucurie să urcați pe scara vieții, pentru a vă întâlni cu Împăratul Cel Nemuritor și să Vă învredniciți în cele din urmă de cuvintele Sale pline de mângâiere și bucurie: „Vin-o slugă bună și credincioasă, stai de-a dreapta Mea și moștenește Împărăția Cerească”.
Întru mulți și fericiți ani, și toți binecuvântați de mâna Proniatoare a lui Dumnezeu, Înalt Preasfințite Stăpâne VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove!

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,
+ PETRU,
Episcop de Ungheni și Nisporeni