Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Arhidiaconului VENIAMIN (Seculțan), consilierul economic al Centrului Eparhial din mun. Ungheni, cu ocazia zilei ocrotitorului ceresc

Preacuvioase părinte VENIAMIN,

În această zi deosebită pentru Preacuvioșia Voastră, dorim să Vă adresăm cele mai sincere și calde felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătoririi cuviosului Veniamin de la Kievo-Pecerska, ocrotitorul spiritual al Preacuvioșiei Voastre!

Consacrîndu-Vă în totalitate viața slujirii Mîntuitorului Hristos și Sfintei Biserici, V-ați recomandat ca un devotat slujitor, un iconom credincios al tainelor dumnezeiești, vrednic lucrător în ogorul Domnului, prin cuvânt și prin faptă, plin de iubire și dăruire de sine.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască sănătate spirituală și trupească, pace, bucurii duhovnicești și mulți ani binecuvântați!

 

Cu arhiereşti binecuvântări și prețuire,

 

+PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI