Mesajul de Felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Stareții Mănăstirii Hâncu, Egumena PARASCHEVA (Cazacu) cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc și împlinirea a 26 ani la cârma stăreției

Preacuviosă maică stareță,

În această zi binecuvântată de către Sfânta Treime, când Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfintei Cuvioase Parascheva, cea care a luat crucea şi i-a urmat lui Hristos, vă adresăm sincere felicitări şi binecuvântări arhiereşti.

Deja mai bine de două decenii Preacuvioșia Voastră cu râvnă sfântă îndepliniţi ascultarea încredinţată, restabilind şi împodobind una din cele mai vechi şi cunoscute mănăstiri de pe pământul Moldovei. Purtând de grijă mănăstirii şi maicilor care locuiesc în ea, Cuvioșia Voastră tindeţi să arătaţi un model de stoicism duhovnicesc, fidelitate Bisericii şi credinţă vocaţiei Dumneavoastră.

Vă doresc în rugăciune putere, răbdare şi succese în munca de mai departe, ca toţi dintre cei care vin la mănăstirea Hâncu, să capete mângâiere şi ajutor de sus pentru urmarea fermă pe calea mântuirii.

Prin mijlocirea Împărătesei Cerului să vă păzească Domnul în bună sănătate pentru mulţi ani. Sfânta Parascheva al cărei nume îl purtaţi, să fie rugătoare către Sfânta Treime pentru pacea întregii lumi, iar Sfinţia Voastră să-i urmaţi viaţa, nevoinţele şi învăţăturile.

Cu binecuvântare şi profundă preţuire,

+PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni