Mesajul de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Preacucernicului Protoiereu Vetcislav CAZACU, Prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova și Protopop al bisericilor din raionul Strășeni, cu ocazia zilei de naștere

Preacucernice Părinte Vetcislav CAZACU,
Prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova,
În această frumoasă zi a recunoștinței, când sărbătoriți ziua de naștere a Sfinției Voastre, Vă aducem cordial, urări de bine și de sănătate, gânduri de pace, bucurie și liniște sufletească.
După cuvintele Sf. Marcu Ascetul, ,,Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine.” Așadar, spunem cu fermitate că, teologia-ca arta care te învață să trăiești plăcut lui Dumnezeu, este cel mai mare bine, pe care fiecare om trebuie să și-l însușească, adică să învețe a trăi în frică și în dragoste față de Domnul. Preacucernicia Voastră, aveți această responsabilitate dar și privelegiu, devenit bucurie, de a sădi sămânța teologiei în inimile tinerilor, a elevilor și a studenților, care vin cu ardoare să-și facă studiile la Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău.
Cunoaștem multe personalități, preoți, slujitori, călugări, credincioși, din istorie dar și din contemporaneitate, care au finisat cu succes Academia sus-numită și sunt exemple demne de urmat, vrednici misionari ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, aici fiind cu siguranță vorba și de aportul considerabil din partea Preacucerniciei Voastre. În aceste vremuri zbuciumate de promovarea unei libertăți false în afara lui Hristos, într-un gînd cu Sf. Atanasie cel Mare care ne călăuzește zicându-ne: ,,știm bine că trebuie să slujim pe Dumnezeu și nu vremurilor”; Vă dorim să aveți entuziasm și evlavie, ca și mai departe, să insuflați credință curată în sufletele tinerilor, astfel ca, Dumnezeu să fie propovăduit cu bucurie iar rugăciunea să fie văzută și dorită ca hrana cea de toate zilele.
Preacucernice Părinte Vetcislav, Vă asigurăm de prețuirea și considerațiunea noastră, recunoaștem rolul edificator al Sfinției Voastre în cadrul Învățămîntului Religios din Republica Moldova și Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască cu multă sănătate, Har, putere sufletească, înțelepciune și ajutorul Său.

Cu dragoste în Hristos-Domnul,
PETRU,
EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI
23 iulie 2019